Ciljevi lekcije

Lekcija

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu,

U našem mektebu, kao što to jako dobro znate, učimo napamet nekoliko najkraćih sura. Također, učimo napamet i neke dijelove Kur’ana koji imaju svoju posebnu važnost.

E, danas govorimo o prvim ajetima najdulje kur’anske sure – Sure El-Bekare. Ta sura je druga po redu, odmah poslije sure El-Fatihe. Ima 286 ajeta i zauzima 48 stranica Kur’ana. 

Prvi ajeti ove sure nas upoznaju sa Kur’anom i kažu nam da je Kur’an knjiga u koju ne treba sumnjati i da je ona uputa za prave vjernike.

Mi koji čitamo Kur’an se onda pitamo a ko su to pravi vjernici?

Allah dragi nam kaže da su to oni ljudi koji vjeruju u ono što ne vide, oni koji klanjaju  i oni koji pomažu drugim ljudima.

Dalje, pravi vjernici vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu, alejhs-selam, ali i u objave prošlim poslanicima i vjeruju u Sudnji dan.

Znači u ovim ajetima se ukazuje na ono najvažnije u napoj vjeri.

Ovo ćemo, ako Bog da, kroz vježbe bolje vidjeti i razumjeti.

Vježbe

Zadaci