Ciljevi lekcije

Lekcija

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu, draga djeco

Danas govorimo o početku ljudskog roda. Allah Uzvišeni je Stvoritelj svega što postoji.

Čovjek je Allahovo najljepše stvorenje. Prvi čovjek kojeg je Allah stvorio od zemlje zvao se Adem. Adem, kao prvi čovjek i Hava, prva žena,  nisu imali roditelje

Nevjernici, koji ne vjeruju u stvaranje i u Allaha Svemogućeg, su izmislili teoriju evolucije kao pokušaj da se objasni odakle čovjek i druga bića na Zemlji.

Kada je Allah Uzvišeni stvorio Adema On ga je podučio imenima svih stvari i onda ga pokazao melekima i tražio od meleka da Ademu sedždu učine.

Meleki su to učinili, ali jedan od džina, Iblis nije. On je se uzoholio, odbio i postao Allahu neposlušan.

Allah, dž.š., kaže: photo

Allah, dž.š., kaže:

"Zašto se nisi poklonio kada sam ti naredio?" - upita On. "Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače" - odgovori on." (El-E'araf, 12)

Ademu i njegovoj supruzi Havvi prvo mjesto boravka je bio džennet. tamo im je sve bilo dozvoljeno osim plodova jednog stabla.

Harun: Jabuka, je li tako, efendija?

Muallima Fatima: Pa ne znamo tačno, Harune. U nekim drugim religijama se kaže da je bila jabuka, a mi nemamo tačnu informaciju u Kur’anu ili hadisima Muhammeda, a.s., koje je drvo bilo. Na kraju krajeva nije ni važno.

Važna je poruka. Važo je da čitajući o Ademu, a.s., ali i o drugim Allahovim poslanicima, učimo i saznajemo šta su tp trajni principi i trajne vrijednosti.

Adem i Havva su pogriješili i probali su plod zabranjenog stabla, a na to ih je nagovorio šejtan. Šejtan im je mnogo toga obećavao.

Gledajte, djeco, i danas kada ljudi čine grijehe oni to čine jer nešto hoće i žele postići. I njima je šejtan šaputao da urade onako kako je Allah zabranio da se radi. Baš kao što je to činio i Ademu, a.s., i Havvi.

Čim su pogrješili, Adem i Havva su se pokajali. Allah Uzvišeni nam spominje šta su tada rekli:

“Gospodaru naš – rekoše oni – sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.” (El-E’Araf, 23)

Allah, dž.š., je priomio njihovo pokajanje, ali je posljedica njihove greške bila izlazak iz dženneta i dolazak na Zemlju.

Od Adema i Havve se razvio cijeli ljudski rod.

Video

Video lekcija o Ademu, a.s., koju je pripremio jedan od vjeroučitenja u IZ u Hrvatskoj.

Kazivanje o Ademu, a.s., kroz crtani film. Ne zaboravi uključiti prijevod klikom na sličicu , ako ne razumiješ engleski jezik!

Vježbe

Download

Zadaci

Sedžda Ademu

Razgovaraj sa roditeljima, kolegama i kolegicama, pronađi na internetu informacije, pogledaj video klipove o Ademu, a.s., i opiši šta se desilo kada je Allah Uzvišeni tražio od meleka da učine sedždu Ademu

Adem u dženetu

Razgovaraj sa roditeljima, kolegama i kolegicama, pronađi na internetu informacije, pogledaj video klipove o Ademu, a.s., i opiši kakav je bio boravak Adema, a.s., u džennetu

Koje osobine pokazuju Adem i Hava, a koje Iblis

Razgovaraj sa roditeljima, kolegama i kolegicama, pronađi na internetu informacije, pogledaj video klipove o Ademu, a.s., i opiši koje  osobine pokazuju Adem, a.s., i Havva, a koje Iblis, odnosno šejtan.