Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Es-selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Draga djeco, svi ljudi nisu isti. To možemo vidjeti i u komunikaciji s njima možemo to jasno prepoznati.

Allah, dž.š., je htio da ljudi budu različiti – da imaju različite boje kože, da žive na različitim mjestima, da se međusobno razlikuju po jeziku koji govore, ali i po tome da narodi imaju neke specifičnosti i posebnosti.

Allah, dž.š., kaže: photo

Allah, dž.š., kaže:

"O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa." (El-Hudžurat, 49)

Planeta zemlja je danas podijeljena u gotovo 200 država u kojima žive stotine različitih naroda koji govore stotine različitih jezika.

Država Bosna je stara više od hiljadu godina i u njoj živi naš narod – Bošnjaci, sa svojim posebnostima. Jezik kojim govorimo je bosanski, prije primanja islama naši preci su bili pripadnici Bosanske crkve.

Kultura

Hajde da vidimo kako se definira kultura. Kultura se uopšteno odnosi na ljudsku kreativnu djelatnost, te uključuje tako široka polja kao što su umjetnost, zabava, društvo i religija. Pojam potječe od latinskog colere, (čuvati, uzgajati, ili poštovati).(Wikipedia)

Kultura obuhvata i običaje, moralne norme, bonton, isl.

Kultura Bošnjaka je u značajnoj mjeri obilježena islamom u zadnjih 550 godina. Islam je utjecao i na moral, i bonton, i na kulturu oblačenja, stanovanja, umjetnosti isl.

Tradicija

Tradicija je usmeno predanje ili usmeno znanje koje se prenosi s koljena na koljeno. Wikipedija ovako definira tradiciju:

“Tradicija je umjeće sjećanja i sačuvanja priče ili historije od generacije do generacije, bez pomoći pisanog jezika.”

Kultura i tradicija se često prožimaju i nekada je teško napraviti razliku. Za nas je važno spomenuti da je na našu bošnjačku kulturu i tradiciju, kao što smo spomenuli, utjecao islam, ali i kulture i tradicije Osmanlija i Austr-Ugarske koji su vladali prostorom Bosne i Hercegovine više stoljeća.

Zadaci

Običaj u kojem se prepoznaje utjecaj islama

U razgovoru sa roditeljima pronađi i opiši neki običaj iz tvog mjesta u Bosni ili Sandžaku na koji je utjecao neki ajet, hadis ili islam uopće.

Utjecaj stranih jezika na bosanski jezik

Pronađi u bosanskom jeziku riječi koje dolaze iz turskog, arapskog i njemačkog jezika.