Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Es-selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Dragi đaci, mi o islamu možemo govoriti šta islam jeste, ali i tako što ćemo kazati šta islam nije.

Islam jeste, svakako, vjerovati u Allaha, dž,š., i ostale imanske šarte. Islam jeste izvršavati islamske obaveze i dužnosti. Islam jeste i čuvanje od onoga šta je zabranjeno.

Ali, šta islam nije? Hoće li neko pokušati kazati? Nema pogrešnih odgovora. Vaši odgovori trebaju da odražavaju vaše znanje, ako tražimo ono što smo već učili, ali i vaše razmišljanje kada govorimo o nečemu što tek trebamo učiti. Hoće li neko?

Abdurrahman: Islam nije igra i zabava. Islam nije svađa, laž, prevara,…

Muallima Fatima: Lijepo. Baš tako. Ako dobro upoznamo islam onda ćemo moži u svakoj situaciji u životu kazati da li je nešto od islama, odnosno da li to islam odobrava, preporučuje ili naređuje; ili ćemo mži kazati da nešto nije od islama, odnosno, da nešto što ljudi rade islam ne odobrava ili zabranjuje.

Naš dragi poslanik Muhammed, a.s. je u jednom hadisu kazao da čovjek treba da iskoristi pet stvari nego što ga zadesi drugih pet. Jedna od tih pet stvari jeste:

iskoristi zdravlje prije bolesti.”

Danas govorimo o zdravlju i važnosti zdravlja.

Zdravlje je Allahova blagodat i trebamo se prema njemu lijepo odnositi i čuvati ga. Jer, kada smo zdravi onda smo u stanju biti Allahu pokorni i poslušni daleko bolje i više nego kada smo bolesni. Također, kada smo zdravi možemo činiti više dobrih djela i koristiti svojoj porodici, džematu i široj zajednici.

Prije nego nabrojimo ono što je nejvažnije kako bi sačuvali svoje zdravlje, hajde da samo spomenemo nešto.

Već znamo i često smo to spominjali da čovjek ima dušu i tijelo. E, shodno tome, imamo duševno, odnosno, psihičko i tjelesno zdravlje.

Često se ovo zaboravlja pa kada se spomene zdravlje obično se misli na tijelo. Može čovjek savršeno da brine i da bude tjelesno zdrav, ali da je itekako bolestan. 

Kako čuvati zdravlje?

Prije svega, Allah dragi zna šta je za nas najbolje i zato da bi sačuvali svoje psihičko i fizičko, odnosno, tjelesno zdravlje potrebno je izvršavati ono pto Allah od nas traži i čuvati se onoga što nam zabranjuje. Iz ovoga možemo izvući nekoliko važnih pravila:

  • čuvati se harama: alkohol, droga,…
  • čuvati se nezdrave i prekomjerne hrane
  • održavati čistoću i čuvati se nečistoće koja je uzrok raznim bolestima
  • dovoljno spavati i odmarati se
  • baviti se dozvoljenim sportovima kako bi održavali tijelo u dobroj kondiciji
  • ne raditi prekomjerno jer organizam bez dovoljno odmora i spavanja će stradati
  • trebamo se liječiti, ako se razbolimo

Znači, draga djeco, nije islam samo namaz, post, hadž,… Islam je i čuvanje zdravlja.

Pored čuvanja svoga zdravlja, musliman će brinuti i o zdravlju osoba s kojima živi, radi ili se susreće.

Rekao je Allahov poslanik, a.s.: photo

Rekao je Allahov poslanik, a.s.:

"Dvije blagodati ljudi zanemaruju - zdravlje i slobodno vrijeme." (Buhari)

Video

Važno

Zadaci

Islamske zabrane kao čuvari zdravlja

Navedi nekoliko primjera šta islam zabranjuje i kako to utječe na očuvanje zdravlja 

Da li su sve sportske discipline u korist zdravlja?

Navedi nekoliko sportova u kojima se narušava ili može narušiti zdravlje čovjeka i u razgovoru sa svojim roditeljima ili muallimom saznaj kako islam gleda na te sportove