Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu draga djeco

Prije nekoliko godina, kada ste bili mala djeca, među prvim lekcijama u mektebu naučili ste imanske šarte. Oni koji nisu mogli nabrojati sve, mogli su bar kazati prvi: Amentu billahi – Ja vjerujem u Allaha, dž.š.

I u drugom novou mektebske pouke govorili smo o 1. imanskom šartu, a evo i na početku 3. nivoa mektebske pouke ponovo govorimo o istoj temi.

Zašto? Zašto je potrebno da stalno ponavljamo iste teme? Šta vi mislite o tome? Budite slobodni kazati šta mislite?

Faruk: Zato što ono što naučimo u mektebu ne bi smjeli nikada zaboraviti. Mekteb nije isto kao biologija, na primjer. Ono što naučimo nakon nekog vremena zaboravimo osim ako ne studiramo biologiju i ne pripremamo se za posao gdje je važno znati mnogo o biologiji.

Amina: Muallima, pa mi smo uvijek stariji i stariji i možemo da shvatimo mnogo više. Kada smo bili mali samo smo naučili napamet imanske šarte i njihov prijevod i možda kazali da je Allah, dž.š., naš Gospodar koji je sve stvorio i koji sve zna i vidi. A sada ćemo, vjerovatno, učiti nešto mnogo komplikovanije.

Mualima Fatima: Odlično djeco, baš tako.

Vi ste već veliki da razumijete i da drugima možete objasniti u šta vjeruju muslimani. A mi muslimani vjerujemo u Jednog i Jedinoga Boga, Allaha, dž.š., koje je sebe opisao u Kur’anu na najljepši način opisao preko sovjih svojstava (sifat) i najljepših imena (esmaul-husna).

Svoje vjerovanje u Allaha, dž.š., iskazujemo rijelima “LA ILAHE ILALLAH” (Nema drugog boga osim Allaha) što je najvažniji dio naše vjere.

Prvi imanski šart znači da mi vjerujemo da je Allah dragi Stvoritelj svega što postoji i da On vlada nebesima i Zemljom, sa onim što vidimo i onim što ne vidimo. 

Na temelju razuma možemo shvatiti da iza nebeskih prostranstava, mnoštva galaksija, planeta kao i Zemlja sa svim svojim začudnim ljepotama mora imati Gospodara koji je to sve stvorio i Koji to održava.

Postoji jedan dulji hadis u kojem se predstavlja šta obuhvata naše vjerovanje i šta su naše osnovne obaveze kao muslimana, kao i suštinsko razumijevanje naših života.

Omer, r.a., prenosi hadis: photo

Omer, r.a., prenosi hadis:

“Jednog dana dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pomoli se pred nama čovjek u sasvim bijelom odijelu, sasvim crne kose. Tragovi putovanja na njemu se nisu primjećivali, a niko od nas ga nije poznavao. Sjede do Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prisloni svoja koljena uz njegova, a stavi svoje ruke na svoja stegna i reče: ‘O Muhammede, izvijesti me šta je islam.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Islam je da svjedočiš da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš ramazan, i da hodočastiš Ka’bu ako budeš u mogućnosti.’ Onda reče onaj nepoznati čovjek: ‘Istinu govoriš!’ Kaže Omer: “Mi mu se začudismo, pita ga a onda mu kaže: ‘Istinu govoriš.’”

Nakon toga reče taj čovjek: ‘Izvijesti me šta je iman.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u odredbu dobra i zla.’ Nepoznati čovjek potvrdi: ‘Istinu govoriš.’

Zatim reče: ‘Izvijesti me šta je ihsan?’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Ihsan je da činiš ibadet Allahu kao da Ga vidiš, pa ako ne možeš tako, onda Ga obožavaj znajući da On tebe vidi.’ ‘Istinu govoriš’ – reče nepoznati čovjek.

Zatim reče: ‘Izvijesti me o Zadnjem času.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ‘Upitani o tome ništa više ne zna od onoga koji pita.’

Neznanac reče: ‘Onda me izvijesti o predznacima Zadnjeg časa.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Da robinja rodi svoju gospodaricu i da vidiš gole, bose, siromašne čobane da se nadmeću u gradnji zgrada.’”

Omer je rekao: “Zatim ode nepoznati čovjek, a ja sam neko vrijeme bio odsutan sve dok mi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne reče: ‘Omere, znaš li ko je onaj što me je zapitkivao?’ Ja rekoh: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Ovo je bio Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.’” (Muslim)

Ovaj hadis je poznat kao – Džibrilov hadis. U njemu se ukazuje šta je iman, islam i hsan, a spominju se i neki predznaci Sudnjeg dana.

Džibrilov hadis - video
Zadaci