Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

E danas imamo interesantnu lekciju. Počećemo sa pitanjem: Volite li filmove? Kakve? Crtane, komedije, ratne,…?

Omer: Ja volim ratne gdje se mnogo puca.

Selma: Ja volim filmove u kojima se radi o konjima, a ni komedije nisu loše.

Ibrahim: Ja bih volio biti advokat kada budem veliki i volim filmove o advokatima.

Enver: Ja volim science-fiction (SF) filmove.

Ibrahim: Kakvi su to filmovi?

Enver: Pa to su filmovi naučne fantastike. Jeste da u njima nije sve stvarno ali su veoma interesantni.

Muallima Fatima: Lijepo. Ovo što nam je kazao Enver je dobra osnova za našu današnju lekciju. Naime, u naučno fantastičnim filmovima je moguće da se čovjek vrati u prošlost ili da ode u budućnost, da leti poput ptice ili da čita misli drugim ljudima, da putuje u druge galaksije ili da razgovara sa životinjama.

Zamislite da vidite čovjeka koji stoji pored mora i udara ga štapom, a more se razdvoji?! Ili da gledate malu bebu u bešici koja govori?! Ili da vidite čovjeka bačenog u vatru a ta ga vatra ne prži i on je ne ozlijeđen?! Ili čovjeka koji je pao u more i kojeg je progutala velika riba i on u njoj proboravi neko vrijeme, a onda ga ona izbaci na obalu živog?!

Sara: Pa to je možda iz nekog filma kojeg ste vi gledali? Je li tako?

Abdurrahman: Ja mislim da nije. Čuo sam na jednoj hutbi da je imam govorio o jednom poslaniku koji je razdvojio more štapom. Faraon ga je tjerao i htio ubiti i Allah je dao da on to može uraditi. Mislim da je bio Musa, a.s. i to negdje u Egiptu se desilo.

Muallima Fatima: Da, Abdurrahmane, baš se tako desilo. Djeco, Allah Uzvišeni je omogućio svojim poslanicima da čine čuda kao dokaz da su Allahovi poslanici.

Natprirodne pojave i čuda koja su radili Allahovi poslanici zovu se mudžize.

Poslanici su činili ona čuda koja su u to vrijeme bila nezamisliva. Narod Musa, a.s., se bavio čarolijama i štap Musa, a.s., je Allahovom voljom, progutao sve njihove čarolije i onda su čarobnjaci kazali da vjeruju u Allaha.

U vrijeme Isa, a.s., medicina je bila veoma raširena, a i razne bolesti. Isa, a.s., je izliječio gubavca kao i povratio vid čovjeku koji je bio slijep od rođenja.

Predislamski Arapi su bili poznati po pjesništvu, rječitosti i govorništvu. Kur’an Časni je najveća mudžiza Muhammeda, a.s., i on je nenadmašan. U Kur’anu se nalaze ajeti u kojima Allah Uzvišeni izaziva ljude da napišu jednu suru i kaže da to neće moći.

Pored Kur’ana Muhammed, a.s., je imao još dosta mudžiza a najpoznatije su:

Mudžize Muhammeda, a.s.
  • Isra i Miradž
  • panj koji plače
  • voda koja je tekla između Poslanikovih prstiju
  • Mjesec koji se rapolio na dvije polovine

O mudžizama Allahovih poslanika pročitati lekciju u Ilmiihalu 3, stranica 38-39.

Zadaci