Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Dvije najveće mudžize Muhammeda, a.s., su Kur’an i Isra i Miradž.

Isra i Miradž je događaj koji se zbio deset godina nakon poslanstva Muhammeda, a.s.. Nakon 10 godina veoma velikih iskušenja koja su se desila Muhammedu, a.s., i njegovim ashabima (mučenja, progoni, bojkot, smrt Ebu Taliba, smrt poslanikove supruge Hatidže, r.a.,…) Allah, dž.š., je počastio Muhammeda, a.s., sa jednim posebnim poklonom, sa putovanjem koje nikada i nikome nije prije omogućeno i sa ukazanim počastima kakve su samo njemu ukazane.

izvor:deviantart.com
Rekao je Allah, dželle še'nuhu: photo

Rekao je Allah, dželle še'nuhu:

"Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi." (El-Isra, 1)

U jednoj noći Allah je omogućio da Muhammed, a.s., putuje iz Mekke do Kudsa (Jerusalema), a onda je iz Kudsa uzdignut kroz sedam nebesa do Sidretul-muntehaa.

Putovanje od Mekke do Kudsa zovemo Isra, a uzdizanje u više nebeske sfere zovemo Miradž.

Muhammed, a.s., je nakon dolaska u Mesdžidul-aksa klanjao dva rekata sa sa dušama prethodnih Allahovih poslanika, a onda je uslijedilo njegovo uzdizanje do granica do koijh nikada niko nije došao. Na putovanju kroz sedam nebesa Muhammed, a.s., je sreo poslanike: Adema, Jahjaa, Idrisa, Haruna, Musaa i na sedmom nebu Ibrahima, a.s. sa kojima je razgovarao i koji su mu ukazali čast.

Muhammed, a.s., je vidio Džennet i Džehennem.

Dok je boravio na Miradžu, Muhammedu, a.s., je naređeno obavljanje namaza. Namaz je jedini propis koji je neređen na ovome najčasnijem mjestu i on je najuzvišeniji ibadet.

Allahov poslanik, Muhammed, alejhis-selam, je rekao: “Čovjek je najbliži Allahu dok je na sedždi.” (Muslim) Ovaj hadis nam ukazuje  na to da slobodno možemo kazati da je namaz miradž vjernika, jer je Muhammed, alejhis-selam, na miradžu bio najbliži Allahu, dželle še’nuhu.

*O Isra i Miradžu pročitati lekciju u Ilmiihalu 3, stranica 40-41.

Zadaci