Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu draga djeco

Mi, ljudi, živimo na ovome prolaznom svijetu, ko će nam reći kako se zove ovaj svijet?
Ahmed: Ovaj svijet se zove dunjaluk.

Mualima Fatima: Odlično, a kako se zove budući svijet?

Sara: Budući i vječni svijet se zove Ahiret.
Mualima Fatima: Sara odlično si to rekla, ovaj svijet ima svoj početak i kraj dok budući svijet će vječno trajati. Ko će nam reći ime meleka kojeg smo spominjali kada smo učili o melekima, a njegov je zadatak je da najavi Sudnji dan?
Sara : Mislim da je njegovo ime Israfil i on će puhnuti u Sur- odnosno trubu;
prvi put kada puhne u Sur, sve će živo pomrijeti, a drugi put kada puhne u Sur, sve će mrtvo oživjeti i ustati da polaže račun za život na ovome svijetu.
Mualima Fatima: Odlično, mi ćemo danas govoriti o petom imanskom šartu koji glasi Vel-jevmil ahiri – Vjerujem u Sudnji dan.

Allah dž.š. u Kur’anu, vrlo često spominje vjerovanje u Sudnji dan uz vjerovanje u Allaha dž.š. Čovjek koji je svjestan da će jednog dana biti pozvan da odgovori za svako djelo koje je učinio, trudit će se da učini što više dobrih djela kako bi stekao Allahovu milost, ali i čuvat će se loših djela kako bi izbjegao Allahovu kaznu.

Šta mislite djeco, da li neko zna kada će biti Sudnji Dan? Da li je možda poslanik znao kada će nastupiti?
Ahmed: Kada smo radili prvi imanski šart, i spominjali hadis u kojem je razgovor između meleka Džibirla i Muhameda a.s. tada smo naučili da kada je melek Džibril pitao Muhameda a.s. kada će biti Sudnji dan, on mu je rekao „upitani ne zna ništa više od onoga koji pita.“ Što bi značilo da ni on nije znao.
Mualima Fatima: Odlično Ahmede, a kada ga je melek pitao imaju li neki predznaci Sudnjeg Dana šta je poslanik odgovorio?
Sara: Mislim da je Muhamed a.s naveo dva predznaka, kada robinja rodi sebi gospodaricu i kada se siromašni nomadi budu natjecali u gradnji visokih kuća.
Mualima Fatima: Odlično Sara, Poslanik a.s. je najavio dolazak Sudnjeg dana a kasnije je spomenuo još neke predznake pa je rekao da neće nastupiti Sudnji Dan dok se ne ispune sledeći predznaci:

  1. Pojava Dedžala, jednookog čovjeka koji će među ljude ubaciti veliku smutnju
  2. Pojava životinje Dabetul-erd, koja će Allahovom voljom moći govoriti s ljudima i reći im da li su vjernici ili kafiri
  3. Povratak Isa a.s. na Zemlju
  4. Pojava naroda Je’džudž i Me’džudž
  5. Potonuće u zemlju jedne oblasti istočno od Medine, jedne zapadno od Medine i jedne na Arabijskom poluotoku.
  6. Izlazak Sunca sa zapada.

A kada Sunce izađe sa zapada tada će biti djeco kasno za pokajanje!

Ljudi koji su susretali Poslanika Muhamed a.s često su ga pitali kada će biti Sudnji Dan, ponekad bi Poslanik nabrojao gore spomenute predznake a ponekad odgovorio tim ljudima kontrapitanjem: ” Šta si ti spremio za Sudni dan?”

Hajde da pročitamo i zapamtimo jedan takav hadis.

Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je neko upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: photo

Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je neko upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.:

"Kada će nastupiti smak svijeta, Allahov Poslaniče?" "A šta si za njega pripremio?", priupita ga on. "Nisam za njega pripremio mnogo ni namaza, ni posta a ni milostinje,(ovdje se misli na dobrovoljni namaz, post i milostinju) ali ja volim Allaha i Njegova Poslanika", odgovori čovjek. "Ti ćeš biti s onim koga si volio." reče na to Poslanik, a.s.
(Buhari)

Zadaci