Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu draga djeco

U prošloj lekciji smo govorili o proživljenju i početku Sudnjeg dana. Ahmede možeš li nas podsjetiti kako se zove bijela ravna ploča na kojoj će ljudi se okupiti, da polažu račun za život na ovome svijetu?

Ahmed: Rekli smo da se ta zemlja zove Mahšer.

Mualima Fatima: Odlično Ahmede, jesi li još nešto želio reći?

Ahmed: Da, jutros kada sam se pripremao za mektebsku nastavu, za domaću zadaću sam radio kviz vezan za prošlu lekciju, i u jednom trenutku je trebalo na pitanje odgovorit s Mahšer, glasno sam uzviknuo Mahšer, a onda je moja nana rekla: „Na Mahšer nam i na Sirat valja doći, Havda piti u Dženetu ko traži nek u srcu salavate zadrži“ Pitao sam je kakva je to pjesmica, a ona mi je rekla da kada je ona bila djevojčica u mektebu su učili mevlud u kojem se spominju ovi njeni stihovi. Ja znam šta je Mahšer ali šta je Sirat i Havd?

Mualima Fatima: E u ovim stihovima koje je tvoja nana citirala je tema naše današnje lekcije, mi ćemo govoriti o Šefa’atu, Mizanu, Havdu i Sirat ćupriji.

Nakon što se svim ljudima dodjeli njihova knjiga djela, koju su bilježila dva meleka pratioca ljudi, započet će polaganje računa za svakog čovjeka odvojeno. Ali hajdemo se podsjetiti kako se ovi meleki nazivaju?

Sara: Mislim da se zovu Kiramun – katibun, ili časni pisari.

Mualima Fatima: Odlično Sara, onaj ko dobije Knjigu svojih djela sprijeda ili s desne strane, to će biti znak da je više dobrih djela zapisano, a onaj ko je primi s leđa ili s lijeve strane, to je znak da je većina njegovih djela loša. Nakon što se ljudima prikažu njihova djela, Allah će našim djelima dati materijalnu vrijednost, pa će ona biti postavljena na posebnu vagu.

MIZAN I HAVD

Illustration of law concept

Ta se vaga zove Mizan. Jedan tas će vagati dobra djela a drugi loša, pa onaj u koga pretegnu dobra djela, nadati se je da će Allahovom milošću ući u Dženet.

Poslanik, a.s., nas uči da će riječi Elhamdulilahi – hvala Allahu, naročito biti teške na Mizanu, pa se trudimo da ih često izgovaramo.

Mi smo spomenuli prošli put da će na Mahšeru u toj strašnoj vrućini, biti samo hlad Allahovog, dž.š., prijestolja, ali Poslanik je svoje sljedbenike obradovao izvorom vode, a onaj ko se jednom napije vode s ovog vrela nikada više neće ožednjeti. Poslanik ovo vrelo opisuje kao izvor bijele pitke vode, ugodnoga mirisa, koje se zove Havd, a dotječe iz Poslanikove a.s. rijeke Kevser koja se nalazi u Dženetu. Ahmede, nešto si želio reći?

Ahmed: Pa mi smo učili suru Kevser, ona govori o poslanikovoj rijeci u Džennetu koja se zove Kevser.

Mualima Fatima: Odlično Ahmede, Allahov Poslanik će lično zahvatiti vode iz ovog vrela i napojiti svoje sljedbenike, dok će drugi poslanici imati svoja vrela i pojiti svoje sljedbenike, a Poslanik Muhammed, a.s., je rekao da se nada da će on imati najviše sljedbenika koje će napojiti.

SIRAT-ĆUPRIJA

Zadnji ispit koji ljudima slijedi na Sudnjem danu je prelazak preko Sirat-ćuprije, odnosno posebnog mosta.

Sirat ćuprija je most koji se nalazi iznad Džehenema, a poslanik ga opisuje kao most koji je tanji od dlake, oštriji od sablje i toliko klizav da će na njemu ostati uspravan samo onaj kome Allah dž.š. učini stabilnim. Preko ovog mosta neki će ljudi preći brzinom treptaja oka, neki trčeći, neki brzinom svjetlosti, a neki puzajući. Međutim, oni koji ne uspiju preći oni će pasti u džehenemske provalije.

Ahmed: Sad znam šta je Havd i Sirat!

ŠEFA’AT

Muallima Fatima: E vidite djeco na Sudnjem danu će određene kategorije ljudi moći činiti Šefa’at odnosno zalagati se Allahovom dozvolom za druge ljude, ali samo za koje Allah dozvoli da se mogu zalagati. Oni će se zalagati kod Allaha, dž. š., da im oprosti grijehe i svojom milošću popravi njihovo mjesto. Pravo da se zalažu od ljudi imaju poslanici, dobri Allahovi robovi, šehidi i evlije – odabrani ljudi.

Također pravo da se zauzima imati će i Kur’an, a Muhammed, a.s,. kaže: “Učite Kur’an jer će on na Sudnjem danu se zauzimati za one koji su ga učili.”

Jedne prilike Muhamed a.s. je obavijestio svoju suprugu da će on u toku Sudnjeg dana biti ili kod Havda da poji svoje sljedbenike ili kod Mizana i Sirata da se za njih zalaže. Najviše će se zauzimati za svoje sljedbenike koji su donosili salavate na njega pa on kaže: “Najviše prava na moj šefa’at na Sudnjem danu, imaju oni koji su najviše donosili salavat na mene.”

Zato hajdemo zajedno donijeti salavat na Poslanika, a.s., da se nadamo njegovom šefa’atu na Sudnjem danu!

Mualima Fatima, Sara i Ahmed: Allahume salli ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed.

Zadaci