Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Muallima Fatima : Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu draga djeco.

Danas završavamo naše kazivanje o petom imanskom šartu, lekcijom koja govori o dvije kuće jedna je lijepa, mirišljiva, kroz nju teku potoci, u njoj su sretni i nasmijani ukućani i ona se zove Džennet. Druga je kuća zapaljena, u njoj su strašne muke, patnje i krici njenih stanovnika i u nju niko ne želi ući i ona se zove Džehennem. Na njihovim vratima su meleki čuvari, nadam se da će se Ahmed sjetiti njihovih imena jer smo ih učili u lekciji o vjerovanju u Allahove meleke. .

Ahmed: Čuvar Dženneta je melek Ridvan, ali se ne mogu sjetiiti imena čuvara Džehennema. Možda Sara zna?

Sara: Čuvari Džehenema su meleki Zebanije, a na njihovm čelu je melek Malik.

Muallima Fatima: Odlično si dopunila Sara! Prvo hajdemo da vidimo šta je to Džennet ?

Ahmed: Džennet je mjesto u kojem će boraviti vjernici, lijepa i mirišljiva kuća u kojoj će se vječno uživati.

Muallima Fatima: Odlično Ahmede, baš tako, a znate li možda koliko dženet ima vrata?

Sara: Mislim da ih ima osam, a kada smo radili lekciju o postu, naučili smo da su jedna vrata samo za postače i ona se zovu Rejjan.

Muallima Fatima: Bravo i Ahmedu i Sari. Kada opisuje Džennet, Allah, dž.š., kaže: “A oni koji su vjerovali i dobra djela činili biće uvedeni, voljom Gospodara njihova, u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći i u njima će vječno boraviti, u njima će se riječju “Mir!’ pozdravljati.“(Ibrahim, 23).

Djeco, mi ljepotu Dženneta ni zamisliti ne možemo jer Poslanik Muhamed, a.s., je rekao da je u njemu ono što oko nije vidjelo, ono što uho nije čulo i ono što čovjek ni zamisliti ne može. Koliko god mi razmišljali o džennetskim ljepotama one su i ljepše od toga. Ali probajte sad zamisliti sledeće: Ulazite u Džennet, vidite rijeke od bistre vode, meda i mlijeka, dvorce od zlata, drvorede u baščama najukusnijeg voća, šatore od dragulja i odjeću od svile i kadife… Zamislite na vratima vašeg dvorca stoji melek i traži dopuštenje da uđe. Vidite ga i čujete ga kako vam selam naziva. Dolazite na obalu Kevsera, a Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u zlatnom peharu zahvata vode i njome vas poji. Pijete a nakon toga više nikada ne ožednite.

Ahmed: Aaaaah kako je lijep Dženet, hoće li svi stanovnici dženneta imati dvorce?

Muallima Fatima:  Najmanja nagrada koju dobije stanovnik Dženneta će biti kao da je bio vladar čitavog dunjaluka. U njemu će se ljudi pojaviti u najljepšem liku, slijepci na ovome svijetu će razgledati ljepote Dženeta i diviti mu se, ljudi koji su gluhi bili na ovome svijetu, uživat će u cvrkutu dženetskih ptica, ljudi koji su bili nepokretni, koračati će dženetskim livadama.

Džennet, draga djeco ima, 100 deredža, stotinu nivoa, a na najvećem nivou – koji se zove Firdevs, nalaziti će se istinski vjernici u društvu poslanika. Zato molimo Allaha, dž. š., da nam podari Firdevs.

Najveća nagrada stanovnika Dženeta je da gledaju u Allaha, dž.š.

Sara: Kada je Džennet ovako lijep, kako li je samo Allah lijep, Onaj koji ga je stvorio.!

Muallima Fatima: Ni zamisliti ne možemo!

Ali zapamtimo da isto onoliko koliko se radujemo Džennetu, toliko se trebamo utjecati Allahu, dž.š., da nas zaštiti od Džehennema.

Džehennem je strašno boravište na drugom svijetu, koje će nastanit nevjernici, ali i vjernici koji su velike grijehe činili, osim ako im Allah ne oprosti i svojom milošću iz vatre ih izbavi. U njemu su hrana plodovi drveta Zekkum, koji su u obliku šejtanskih glava, piće je znoj i voda ključala, a pokrivači od vatre. Njegova vatra je 70 puta jača od ovozemaljske i ona će spaliti ljude do kostiju njihovih.

Stanovnici Džehenema će dozivati meleka Malika i govoriti: “O Malik, neka tvoj Gospodar učini da umremo.” Nevjernici će u njemu vječno ostati!

U njemu je sedam nivoa kazne, a u najdubljem i najstrašnijem dijelu će biti munafici, oni koji su nevjerovanje krili u srcima a pred ljudima se pretvarali. Među stanovnicima Džehennema ima i onih koji u srcu imaju vjere ali su na ovome svijetu bili silnici pa su zbog svojih grijeha samo sebi naškodili, ali i za njih ima nade jer Poslanik, a.s., kaže: “Uvest će Allah koga hoće Svojom milošću od stanovnika Dženneta u Džennet, i uvest će od stanovnika Džehennema u Džehennem, zatim će reći: ‘Izvedite onoga u čijem srcu ima koliko trun imana.’ Oni će tada izaći, a bit će već spaljeni do kostiju, pa će biti bačeni u rijeku života, a potom će iz nje izaći kao što iznikne sjemenka iz mulja bujice.“

Sara: Kako je samo Džehennem strašan, a kako li je tek onome na koga se Allah rasrdi pa ga kazni.

Muallima Fatima: Zato draga djeco, molimo Allaha, dž. š., da nas učini od stanovnika Dženneta zajedno s poslanicima, našim roditeljima i drugim Allahovim dobrim robovima, a da nas zaštiti od Džehennemske vatre!

Zadaci