Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu draga djeco

Vjerovanje u jednog Boga zove se tevhid. Riječ tevhid je došla od arapske riječi VAHID a ona znači jedan.

Kada čitamo Kur’an onda gotovo na svakoj stranici njegovoj možemo naći da se spominje vjera u jednog i jedinog Allaha, dž.š. U Kur’anu se spominju prošli narodi i poslanici koji su ih pozivali u vjeru u Jednog boga.

Jedna kur’anska sura govori o najvažnijim aspektima islamskog vjerovanja. Zna li neko koja je to sura? Kada smo je učili to smo spomenuli. Rekli smo da je ona vrijedna kao 1/3 Kur’ana.

Surejja: Sura El-Ihlas. Je li?

Muallima Fatima: Aferim Surejja. Jeste. A zašto se sura zove El-Ihlas – “Iskrenost”? Šta mislite?

Mahir: Možda zato što prava vjera ima smisla samo onda kada je iskrena. 

Mualima Fatima: Bravo Mahire. Upravo tako.

U suri Ihlas imamo naglašena 4 važna aspekta našeg vjerovanja:

  1. Reci: “On je Allah Jedan.” Kao što je naređeno Muhammedu, a.s., da kaže da je Allah Jedan, to je isto i nama naređeno da to kazujemo i da istinu o tome svjedočimo.
  2. “Allah je utočište svakome.” Ovo znači da na kraju krajeva jedino kome se trebamo obraćati i kod koga možemo naći utočište, zaštitu i sklonište jeste Allah. Kada čovjeku nestane prijatelja, zaštitnika, roditelja,… ostaje mu uvijek Allah.
  3. “Nije rodio i nije rođen.” Ova tvrdnja ukazuje da Allah nema porodicu. On je Jedan. Nije ga niko rodio niti je on koga rodio. On nije nikome otac niti dijete, kako to tvrde kršćani.
  4. “I niko mu ravan nije.” Sve što ljudima može da naumpadne da Allaha sa nekim ili nečim uporede, trebaju znati da Allahu niko nije sličan i ravan. Posebice da mu niko nije ravan u Njegovoj vlasti.

Vjerovanje u Jednog Boga se sastoji od 5 stvari:

  1. Samo je jedan Bog, Allah, dž.š.
  2. On je Vječan – oduvijek i zauvijek, a sve drugo je nastalo i nestaće
  3. On je Gospodar svega
  4. On Jedini stvara iz ništa
  5. On je jedini dostojan obožavanja i samo se Njemu klanja.
Rekao je Allah, dž.š. photo

Rekao je Allah, dž.š.

"Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se." (El-Enbija, 22)

"On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On sve zna." (El-Hadid, 3)

"Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte!" (El-Enbija, 25)

 

Zadaci