Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu draga djeco

Da bi mogli razgovarati sa ljudima morate govoriti isti jezik inače se nećete razumjeti. Šta mislite, da li je moguće da ljudi govore isti jezik, a da se ne razumiju?

Hasan: Pa ako govore isti jezik onda bi se trebali razumjeti.

Lejla: Pa ne mora biti Hasane baš tako. Evo, ja i moja nana govorimo isti jezik, ali se često ne razumijemo. Nekada ja ne razumijem neke njene riječi, a nekada ona ne razumije moje. Džaba ti je njoj govoriti touchscreen, status, instagram, follower,… jer ti ona nema pojma šta je to.

Hasan: Pa dobro, nisam mislio na to nego, ono, da se razumiju u svakodnevnom govoru.

Muallima Fatima: Aha, baš ste nam dali materijal za početak današnje lekcije. Gledajte, da bi razumjeli nekoga mora znati svaku važnu riječ koju upotrebljava ili moramo znati značenje riječi koje neko koristi.

Mi smo do sada možda i spomenuli neke riječi i nismo se baš bavili šta one zapravo znače, a danas ćemo to pokušati objasniti i da svima vama bude razumljivo.

Lejla, pošto znaš te nove i moderne termine hajde da te vidimo znaš li šta znače riječi kafir, mušrik i munafik?

Lejla: Kafir je nevjernik, mušrik je nešto vezano za Arape u Mekki,.. isto nešto kao nevjernici, a munafik je neko ko nije iskren. 

Muallima Fatima: Oho, nije loše. Gledajte, iako smo do sada čuli ove riječi i mislimo da znamo šta znače ipak je potrebno da ih dobro razumijemo.

Krenimo!

KUFR

Riječ kafir dolazi od riječi kufr. Kufr je nevjerovanje u Allaha, dželle še’nuhu, i ostale imanske šarte tj. temeljne istine vjere. Kufr je jedan od najtežih grijeha i onaj ko ne vjeruje u neki imanski šart se zove kafirom – nevjernikom.

Kafir nije samo onaj ko ne vjeruje u imanske šarte, već i onaj ko psuje Allaha, poslanika, Kur’an, džamiju,… i ismijava se sa tim. Također, nevjernik je i onaj ko kaže da se ne mora klanjati ili da je alkohol dozvoljen, odnosno onaj ko negira halal ili haram.

Jedna kur’anska sura se zove nevjernici. Zna li neko koja je to sura?

Madžid: Sura Kafirun, zar ne?

Muallima Fatima: Da, Madžide, hoćeš li nam proučiti suru El-Kafirun?

Madžid: Može.

Aferim, Madžide. Ako je neko zaboravio prijevod ove sure, za zadaću je treba ponoviti.

ŠIRK

Drugi važan termin koji ćemo danas naučiti jeste širk. Širk je, kao i kufr, jedan od najtežih grijeha i on znači smatrati da uz Allaha ima još neki drugi bog ili neko ko je Allahu ravan. Osoba koja tako smatra zove se mušrik, odnosno osoba koja pripisuje Allahu sudruga.

Allah, dželle še’nuhu, neće oprostiti ovaj grijeh, kako nam to lijepo stoji u Kur’anu:

Rekao je Allah, dž.š. photo

Rekao je Allah, dž.š.

"Allah neće oprostiti da Mu se neko smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga kome On hoće..." (El-Enbija, 25)

Islamski učenjaci su podijelili ovaj grijeh na dvoje grupe: veliki i mali širk.

Veliki širk (eš-širkul-ekber) je onaj u kojem neko pored Allaha smatra da ima jo neki bog. Recimo, to su bili stari grci koji su vjerovali u više bogova. Naučni termin za ovo je politeizam.

Mali širk (er-rija’) je pretvaranje u obožavanju ili u činjenju ibadeta. Npr. da neko klanja samo da bi ga vidjeli ljudi da klanja, ili da neko ode na hadž kako bi ga neko zvao hadžijom.

Mali širk je i nošenje raznih hamajlija i vjerovanje da one čuvaju čovjeka, pa čak i zaklinjanje sa nekim drugim osim Allaha.

Hasan: Kako to, muallima? Ako se neko zakune, na primjer, Kur’ana mi to je mali širk? Uh…

Muallima Fatima: Hasane, vjernik treba govoriti istinu u svakoj situaciji i ne smije se zaklinjati bez razloga. Ako nekada baš bude nužno da se zakune, kako bi potvrdio da govori istinu, onda će se zaklesti Allahom jer On jedini zna da govori istinu. Zakletva je na neki način pozivanje nekoga ili nešto za svjedoka da je osoba iskrena. Znači, zakleti se bilo čim drugim je podsvjesno stavljanje tog nekoga ili nešta na stepen Allaha, a to ne smijemo činiti. Tako da se može skriveno počiniti grijeh i to opasan grijeh. Da nas Allah sačuva od toga.

Rekao je Muhammed, alejhis-selam: photo

Rekao je Muhammed, alejhis-selam:

"'Najviše se za vas bojim malog širka,' a ashabi ga upitaše: 'A šta je to mali širk, Allahov Poslaniče?' On odgovori: 'Rija - pretvaranje, jer će Allah na Sudnjem danu, kada bude nagrađivao Svoje robove, reći licemjerima: 'Idite onima kojima ste se prikazivali, pa vidite da či će vas oni nagraditi.'" (Ahmed)

Osoba koja počini kufr ili širk je prestala biti muslimanom. Da bi ponovo postala musliman treba se okupati (gusul), iskreno pokajati i izgovoriti kelmei-šehadet.

Ako bi slučajno umrla bez pokajanja onda se smatra da je umrla kao nevjernik i neće joj se klanjati dženaza niti će se ukopati u muslimansko mezarje.

NIFAK

E, ostao nam je još jedan termin, a to je nifak. Nifak je licemjerstvo, dvoličnost ili unajtežem obliku skrivanje nevjerovanja u srcu, a pokazivanje vjerovanja riječima i djelima. Osoba koja čini ovaj grijeh zove se munafik, tj. licemjer ili dvoličnjak.

Onaj ko skriva nevjerovanje i svojim riječima i nekim djelima hoće da prevari ljude čini veliki nifak i to je najopasniji grijeh za kojeg je Allah, dželle še’nuhu, pripremio najtežu kaznu. “Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći.” (En-Nisa, 145)

S druge strane, ljudi mogu biti slabi i griješni i imati neke osobine dvoličnjaka koje slabe njihovu vjeru. Ako neko ove osobine kod sebe osjeti, treba se iskreno pokajati i svoje ponašanje popraviti.

Muhammed, alejhis-selam, je spomenuo osobine licemjera u poznatom hadisu:

Zadaci