Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi učenici

Naš današnji razgovor ćemo početi sa jednim pitanjem: Jeste li nekada nekoga čuli da kaže “Ja ne vjerujem dok ne vidim?”

Kasim: Jesmo, naravno. Ali to nije dobro kazati, zar ne?

Muallima Fatima: Baš tako, Kasime. To uopće nije dobro kazati jer mnogo je toga što ne vidimo, a to sasvim sigurno postoji. Evo, takve osobe, ako pameti imaju, onda je ne vide, zar ne? Niko ne vidi svoju pamet, ne vidimo misao, na vidimo ljubav, mržnju, prijateljstvo,…

Pošto je ovo predmet u kojem učimo o islamskom vjerovanju onda pogađate da ćemo govoriti o vjerovanju u ono što ne vidimo i ne samo da ne vidimo nego ne možemo čulima osjetiti i ne možemo logički shvatiti. To se zove gajb ili svijet gajba ili nevidljivi svijet.

Allah, dželle še’nuhu, je na početku Kur’ana spomenuo da su pravi vjernici upravo oni koji vjeruju i ono što ne mogu razumom razumjeti i čulima osjetiti.

“Allah, dželle še’nuhu, kaže: “Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali.” (El-Bekare, 1-3)

Vjerovanje u gajb obuhvata:

  1. Vjerovanje u Allaha, dželle še’nuhu. Da Allah postoji mnogo je dokaza u nama i u prirodi oko nas. Da Allah postoji govori nam sve ono što je stvorio i sa čime vlada.
  2. Vjerovanju u postojanje meleka. Allah nas je obavijestio u Kur’anu o postojanju meleka.
  3. Vjerovanje u postojanje džina, od kojih su neki pokorni a neki nisu pokorni Allahu Uzvišenome. Nepokorni džini se zovu šejtani.
  4. Vjerovanje u Sudnji dan obuhvata i vjerovanje da ćemo nakon smrti, a prije Sudnjeg dana, biti proživljeni
  5. Vjerovanje u Džennet i Džehennem obuhvata vjerovanje da će džennetskim nagradama biti nagrađeni vjernici, a da će u džehennemu završiti nevjernici i griješnici.

Samo Allah Uzvišeni pozanje nevidljivi svijet i za Njega nema nikakvih tajni. To čak nije znao ni Muhammed, alejhis-selam.

Abdullah: A zna li neko drugi osim Allaha kada će nastupiti smak svijeta? Spominjali smo skoro predznake smaka svijeta, pa ako postoje predznaci da li to znači da bi mogli znati kada će smak svijeta nastupiti?

Muallima Fatima: Niko, osim Allaha, ne zna kada će smak svijeta nastupiti, ali na osnovu hadisa Muhammeda, alejhis-selam, mi znamo neke pojave koje će se desiti prije nastupanja smaka svijeta. Postoje mali i veliki predznaci Sudnjeg dana i mnogo malih predznaka se već ispunilo i kada bi se pojavili veliki predznaci ne bi nas trebalo iznenaditi.

Abdullah: A koji su veliki predznaci?

Muallima Fatima: E, hajde da to ostavimo za neki naredni put. Ili se možete sami snaći i uz pomoć roditelja naći knjige, tekstove ili neki video-klip na YouTube koji govore o toj temi, a onda kasnije možemo o tome razgovarati. To bilo najbolje i dokaz da se interesirate za vjeru.

Rekao je Allah, dž.š. photo

Rekao je Allah, dž.š.

"Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten." (El-Enbija, 25)

Zadaci