Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi učenici

U ovoj lekciji ćemo kratko govoriti o drugim duhovnim bićima pored meleka o kojima smo nedavno učili. Predlažem da se obnovi lekcija “Drugi imanski šart” iz 2. nivoa jer smo tu i o ovome nešto kazali.

Pored meleka, Allah Uzvišeni je stvorio i džine. Mi ne možemo u pravilu vidjeti ni meleke ni džine, osim ako to Allah ne dozvoli, a oni nas vide. Džini su stvoreni prije ljudi i živjeli su kako na Zemlji tako i širom nebeskih prostranstava.

Meleki su stvoreni od svjetlosti, a džini od vatre. Meleki su uvijek dobri i bespogovorno izvršavaju svoje obaveze koje od njih Allah traži dok su džini u tome sličniji ljudima – ima ih dobrih i pokornih, ali i onih koji odbijaju pokornost. Ima ih vjernika i nevjernika baš kao i ljudi. Džine nevjernike nazivamo šejtanima.

Vođa džina nevjernika (šejtana) je Iblis.

Šejtani nagovaraju i podstiču ljude na zlo. Kur’an Časni nas obavještava o tome kako je Iblis postao nepokoran i kako se zavjetovao da će Adema, alejhis-selam, i njegove potomke zavoditi sa pravoga puta.

Šejtan uljepšava ljudima one postupke i djela sa kojima nije zadovoljan Allah Uzvišeni i tako ih vodi ili zove u vatru. On je simbol zla.

Šejtani koju zavedu ljude učine ih svojim slugama i onda zajedničkim snagama djeluju na druge ljude.

Rekao je Allah, dž.š. photo

Rekao je Allah, dž.š.

"...on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju; njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju."" (En-Nahl, 99-100)

Kako se sačuvati šejtana?

Kako bi se sačuvali šejtana moramo biti svjesni njegovog postojanja, uloge i truda koji ulaže da bi ljude nagovarao na zlo i nepokornost Allahu.

Sa tom sviješću trebamo u raznim prilikama učiti Euzubillu kojom tražimo Allahovu zaštitu od šejtana. Lijepo je u raznium prilikama, s posebice ujutro i navečer učiti Sure El-Felek i En-Nas.

Najbolji način da se čovjek čuva šejtana jeste izvršavanje Allahovih naredni i čuvanje od Allahovih zabrana uz svijest da je sve to u korist čovjeka, a ne protiv njega.

Rekao je Muhammed, alejhis-selam: photo

Rekao je Muhammed, alejhis-selam:

"Šejtan vreba čovjekovo srce (da bi ga zaveo), ali kada čovjek spomene Allaha, on se povlači. Kada čovjek Allaha zaboravi, šejtan počinje napadati.." (Buhari)

Zadaci