Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi učenici

U ovoj lekciji ćemo kratko govoriti o drugim duhovnim bićima pored meleka o kojima smo nedavno učili. Predlažem da se obnovi lekcija “Drugi imanski šart” iz 2. nivoa jer smo tu i o ovome nešto kazali.

Pored meleka, Allah Uzvišeni je stvorio i džine. Mi ne možemo u pravilu vidjeti ni meleke ni džine, osim ako to Allah ne dozvoli, a oni nas vide. Džini su stvoreni prije ljudi i živjeli su kako na Zemlji tako i širom nebeskih prostranstava.

Meleki su stvoreni od svjetlosti, a džini od vatre. Meleki su uvijek dobri i bespogovorno izvršavaju svoje obaveze koje od njih Allah traži dok su džini u tome sličniji ljudima – ima ih dobrih i pokornih, ali i onih koji odbijaju pokornost. Ima ih vjernika i nevjernika baš kao i ljudi. Džine nevjernike nazivamo šejtanima.

Vođa džina nevjernika (šejtana) je Iblis.

Šejtani nagovaraju i podstiču ljude na zlo. Kur’an Časni nas obavještava o tome kako je Iblis postao nepokoran i kako se zavjetovao da će Adema, alejhis-selam, i njegove potomke zavoditi sa pravoga puta.

Šejtan uljepšava ljudima one postupke i djela sa kojima nije zadovoljan Allah Uzvišeni i tako ih vodi ili zove u vatru. On je simbol zla.

Šejtani koju zavedu ljude učine ih svojim slugama i onda zajedničkim snagama djeluju na druge ljude.

Rekao je Allah, dž.š. photo

Rekao je Allah, dž.š.

"...on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju; njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju."" (En-Nahl, 99-100)

Kako se sačuvati šejtana?

Kako bi se sačuvali šejtana moramo biti svjesni njegovog postojanja, uloge i truda koji ulaže da bi ljude nagovarao na zlo i nepokornost Allahu.

Sa tom sviješću trebamo u raznim prilikama učiti Euzubillu kojom tražimo Allahovu zaštitu od šejtana. Lijepo je u raznium prilikama, s posebice ujutro i navečer učiti Sure El-Felek i En-Nas.

Najbolji način da se čovjek čuva šejtana jeste izvršavanje Allahovih naredni i čuvanje od Allahovih zabrana uz svijest da je sve to u korist čovjeka, a ne protiv njega.

Rekao je Muhammed, alejhis-selam: photo

Rekao je Muhammed, alejhis-selam:

"Šejtan vreba čovjekovo srce (da bi ga zaveo), ali kada čovjek spomene Allaha, on se povlači. Kada čovjek Allaha zaboravi, šejtan počinje napadati.." (Buhari)

Zadaci

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji: