Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi učenici

Vi pohađate mekteb već izvijesno vrijeme i trebalo bi da o mnogim temama znate dosta.

Trebalo bi da znate sada, a i kada porastete i budete mladi ljudi, da drugim ljudima, posebno nemuslimanima, znate predstaviti svoju vjeru i objasniti njene osnovne principe.

U predmetu akaida govorimo o islamskom vjerovanju i trebalo bi da znamo objasniti šta mi muslimani vjerujemo i koji su osnovni principi naše vjere.

Nastavljamo govoriti o 3. temeljnoj istini vjere – Ja vjerujem u Allahove knjige i govorićemo o posljednjoj Allahovoj objavi – Kur’anu Veličanstvenom.

 
Šta je Kur’an?

Kur’an je posljednja Allahova objava, koja je objavljena posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu, alejhis-selam.

Kur’an sadrži upute i propise, naredbe i zabrane, savjete i preporuke koje definiraju islamski način života. Pored ovoga, Kur’an sadrži informacije o prošlim narodima i njihovim poslanicima, ali nam govori i o onome što će biti poslije naše smrti i na budućem svijetu.

Ahmed: Kur’an je uputstvo za upotrebu nas ljudi, zar ne, muallima? To sam zapamtio od prije.

Muallima Fatima: Da, Ahmede, drago mi je da si to zapamtio. Kao što nam neko putstvo za upotrebu nekog aparata pomaže da ispravno koristimo taj aparat, tako nam i Kur’an pomaže da ispravno živimo na ovome svijetu i da postignemo vječnu ahiretsku sreću.

Sadržaj Kur’ana

Objava Kur’ana je počela 610. godine po rođenju Isa, alejhis-selam, i trajala je 23 godine.

Kasim: Deset u Mekki i 13 u Medini. Ili obratno?

Muallima Fatima: Kasime, znaš li možda koje je godine bila hidžra?

Kasim: Znam, skoro je bila hidžretska godina i zapamtio sam da je bila 622. godine. Aaaaa, Ako je objava počela 610. i do hidžre je Poslanik, alejhis-selam, bio u Mekki to znali da je onda 13 godine u Mekki, a 10 u Medini. Jesam li u pravu?

Muallima Fatima: Bravo Kasime, jesi u pravu. A ako se pitaš kako 13 godina a ne 12 jer je 622-610=12 a ne 13, e to je zbog činjenice da je lunarna godina malo kraća i da je između mjeseca Ramazana u kojem je počela objava i mjeseca Muharrema kada se desila hidžra razlika 4 mjeseca. Kada to sve dodamo i oduzmemo dobijemo da je oko 13 godina.

Zna li neko gdje i kako su objavljeni prvi ajeti Muhammedu, alejhis-selam?

Lejla: Učili smo da je to bilo u Noći Kadr u ramazanu. Muhammed, alejhis-selam, je bio u pećini Hira na vrh jednog brda nedaleko od Mekke i tu mu je melek Džibril od Allaha, dželle še’nuhu, donio pet ajeta iz sure Ikre. Mogu i proučiti te ajete ako treba?

Muallima Fatima: Aferim Lejla. Za ovaj put nećemo se zadržavati učenjem sure El-‘Alek, ali svakako je pokušajte naučiti napamet ili bar prvih pet ajeta.

Kur’an ima još imena, a mi ćemo spomenuti još pet: Kitab – knjiga, Furkan – Rastavljač istine od neistine, Zikr – Opomena, Huda – Uputa i Hakk – Istina.

Rekao je Allah, dž.š. photo

Rekao je Allah, dž.š.

"Čitaj, u ime svoga Gospodara, koji stvara - stvori čovjeka od ničeg što se ovjesi! Čitaj, a tvoj Gospodar Plemeniti, Onaj što pouči da pismo se zna, podučit će čovjeka onome što ne zna." (El-'Alek, 1-5)

Znači, prva objava su bili prvi ajeti iz sure El-‘Alek. Iako nije obavezno da naučite ovu cijelu suru, ipak ovih prvih pet ajeta bi trebali da znate.

Kur’an ima 114 sura. Sure nisu poredane onako kako su objavljene nego na jedan poseban način. Način kako su sure poredane je od Allaha, dželle še’nuhu. Uglavnom možemo kazati da su dulje sure naprijed, a kraće u zadnjem dijelu Kur’ana, ali ovo nije pravilo.

Pisanje Kur’ana

U vrijeme Muhammeda, alejhis-selam, u Mekki je bilo ljudi koji su znali čitati i pisati. Muhammed, alejhis-selam, je neke od njih zadužio da pišu sve ono što bi im on diktirao od Objave i da to stavljaju ili redaju onako kako im je on kazivao.

Ahmed: Muallima, je li Muhammed, alejhis-selam, imao Kur’an ovako kao mi sada?

Muallima Fatima: Nije Ahmede. Evo zašto. Dok je god bio živ Muhammed, alejhis-selam, postojala je mogućnost nove objave. Ali sve što je objavljeno od Kur’ana to su zapisivali ashabi koje je zadužio Muhammed, alejhis-selam. Veliki broj ashaba je sve što bude objavljeno i što pred njima uči Muhammed, alejhis-selam, to pamtilo napamet.

Kada je Muhammed, alejhis-selam, preselio na ahiret prvi halifa Ebu Bekr, r.a., najbolji prijatelj Muhammeda, alejhis-selam, je sakupio sve ashabe koji su pisali objavu i zajedno s  njima sabrao sve sure u jednu zbirku ili knjigu koja se zove – Mushaf.

Prvi Mushaf je bio kod Ebu Bekra, a nakon njegove smrti bio je kod njegovog nasljednika Omera, r.a., a nakon njegove smrti kod Hafse, r.a., kćerke Omerove i supruge Muhammeda, alejhis-selam. Ali, u to vrijeme je prvi primjerak Kur’ana prepisan u nekoliko primjeraka i poslan u razne krajeve gdje su živjeli muslimani  tog vremena.

Čuvanje Kur’ana

Kur’an se čuva na tri načina. Prije svega Allah, dželle še’nuhu, se obavezao da će ga čuvati i on se nalazi u Levhi-mahfuzu, a to je “veoma dobro čuvana ploča”. Da to razumijemo bolje, to je centralni server u kojem je sve zabilježeno.

Kur’an se čuva i učenjem napamet (hifz), ali i njegovim učenjem iz Mushafa.

Muhammed, alejhis-selam, je savjetovao i motivirao muslimane da uči Kur’an pa je tako jednom rekao: “Najvrijedniji ibadet mog ummeta je učenje Kur’ana.” (Bejheki)

Kur’an je najčitanija knjiga na svijetu i preveden je na gotovo sve jezike svijeta. Na bosanskom jeziku do sada imamo 9 prijevoda, na njemačkom oko 15. 

Lijepo je da čitamo prijevod Kur’ana kako bi razumjeli njegove poruke, a ako nešto ne razumijemo da pitamo svoje roditelje ili muallima.

Sura El-'Alek
Dobrovoljni sadržaj
Zadaci