Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije
Allah, dželle še'nuhu, kaže: photo

Allah, dželle še'nuhu, kaže:

"Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega, a i meleki i učeni, i da On postupa pravedno. Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog." (Ali Imran, 18)

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Jedna od prvih stvari koju naučimo u mektebu jesu rijeći Kelimei-šehadeta.

Kelimei-šehadet je prvi stub islama, prvi islamski šart. Kada neko postaje musliman on to čini upravo izgovarajući “Riječi svjedočenja” da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed, alejhis-selam, Allahov poslanik.

Kelimei-šehadet se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu prvo što kažemo jeste: Na ovome svijetu, ali u u svemu onome što znamo i ne znamo, u svim galaksijama i svim nebeskim prostranstvima, bilo tamo koga živog ili ne bilo, svjedočimo da niko i ništa nije dostojno da ga smatramo bogom osim Allaha, Jednog i Jedinoga. Nema na nebu jedan bog, a na Zemlji neki drugi. Bog je Jedan i Jedini.

Salih: Muallima, često ljudi znaju kazati da nešto obožavaju ili da je nešto Bog. Je li to grijeh?

Muallima Fatima: Ljudi često ne vode računa kako se izražavaju. Veoma je ružno i pogrešno, grijeh je, kazati da je nešto drugo naš Bog. Nadamo se da to ljudi zapravo i ne misle kada tako kažu, samo nisu oprezni. A obožavati se može samo Allah. Ne može se obožavati dijete, neki kolač, auto ili nešto drugo. Možemo kazati da nešto volimo, ali samo se Allah obožava.

Da vidimo šta to znači kada kažemo da svjedočimo da je Muhammed, alejhis-selam, Allahov sluga i poslanik. To znači da vjerujemo i prihvatamo da je Allah Uzvišeni poslao Muhammeda, alejhis-selam, kao svoga poslanika i da mi prihvatamo sve ono sa čim je on došao.

Nije dovoljno kazati – ja vjerujem u Boga i to je to.

Nije to – to. Prvi dio šehadeta u pravom smislu riječi ima anagu samo ako slijedi i ovaj drugi dio. Ako vjerujemo da je Allah Bog, onda moramo vjerovati i svojim životom i svojim postupcima potvrditi da je Muhammed, alejhis-selam, Njego poslanik.

Sara: Ja sam čula za hadis u kojem Muhammed, alejhis-selam, kaže da će u džennet ući ko kaže La ilahe ilallah. I ne spominje se ovo Muhammedun resulullah. Kako to?

Muallima Fatima: Ovo je lijepo zapažanje. Gledajte, draga djeco, mi četo kažemo nešto a to nešto podrazumijeva mnogo toga. Na primjer, kažemo da vjerujemo u Allaha, a nismo kazali da vjerujemo u Njegove meleke, knjige, poslanika,… međutim, to se podrazumijeva. Vjerovanje u Allaha podrazumijeva i uključuje sve.

Isto tako kada kažemo La ilahe illallah to podrazumijeva i Muhammedun resulullah.

Vjerovanje da je Muhammed, alejhis-selam, Allahov poslanik obuhvata vjerovanje i prihvatanje njegovih riječi, djela i načina kako se ponašao kao dijela onoga što nam je Allah dao da vjerujemo i slijedimo. Allah u Kur’anu kaće: “On (Muhammed) ne goovi po hiru svome. To je samo objava koja mu se obznanjuje. ” (En-Nedžm, 3-4)

Osoba ne može biti musliman ako kaže da vjeruje u Allaha, ali da ne vjeruje u Muhammeda, alejhis-selam, i ono što je on govorio.

Jedina i ispravna i potpuna vjera je vjerovanje, izgovaranje i svjedočenje svojim životom da je samo Allah Bog i da je Muhammed, alejhis-selam, i sve ono sa čim je došao, Allahov poslanik.

Zadaci