Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije
Allah, dž.š., kaže: photo

Allah, dž.š., kaže:

"O vjernici! Propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste bilo bogobojazni." (El-Bekare, 183)

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Jedan od propisa koji privlači pažnju i male djece i u njemu žele učestvovati već sa nekoliko godina jeste post.

Postiti mjesec ramazan je treći islamski šart i predstavlja jedan od osnovnih ibadeta u našoj vjeri.

Halid: Efendija, kvari li post žvakaća guma?

Haris-ef.: Naravno, Halide. Ali hajde da prvo naučimo definiciju posta i osnovne propise vezane za post, a onda ćemo odgovoriti na vaša pitanja ako ih budete imali.

Definicija

Post je svjesno i u ime Allaha Uzvišenog suzdržavanje od jela, pića i spolnog odnosa od zore do zalaska sunca.

Precizni termini početka i kraja ramazanskog posta se nalaze u takvimu ili vaktiji.

Ko je obavezan postiti?

Post je obavezan punoljetnim, pametnim i zdravim muslimanima i muslimankama.

Bolesne osobe, kao i oosbe koje se nalaze na putovanju imaju opravdanje da ne poste, ali će napostiti svaki propustani dan kada ozdrave ili kada se vrate kući sa putovanja.

Djeca nisu obavezna postiti, ali je lijepo da sa roditeljima počnu postiti sa već 6-7 godina pa makar postili dio dana, a potom nešto jeli i pili, pa opet nastavili do iftara.

Žene koje su u stanju hajza (menstruacija) ili nifasa (40-dnevni period nakon poroda), također ne poste. One će prvom prilikom napostiti dane koje nisu postile.

Sara: Efendija, a mora li postiti žena koja ima malu bebu i hranije je majčinim mlijekom? Postiti 15 i više sati je za nju napor.

Haris-ef.: Ovo je veoma dobro pitanje. Žena koja hrani malu bebu majčinim mlijekom ima opravdanje da ne posti, ako ona osjeti da joj post šteti. Ovdje je dobro da se takva žena posavjetuje sa ljekarom muslimanom.

Isto je i sa postom bolesne osobe. Postoje bolesti koje bi se mogle pogoršati ako bi osoba postila i ne bi konzumirala ni jelo ni piće više od 15-tak sati (npr. dijabetes) i zato se preporučuje da se u vezi posta takve osobe posavjetuju sa ljekarom koji zna kakvo je njihovo stanje.

Pored ovih osoba post mogu odgoditi, pa ga napostiti kada im se uvjeti poprave, i zatvorenici koji nemaju uvjete postiti, radnici koji rade teške poslove, trudnice, isl.

Stare i iznemogle osobe i osobe sa kroničnim bolestima gdje se ne očekuje izliječenje, a samim tim se ne očekuje da će moći ikada izdržati postiti, kao zamjenu ili iskup što ne poste će dati fidiju. Fidija znači nahraniti siromahe sa dva obroka tokom jednoga dana.

Mustafa: Znači, neko ko ne može postiti 30 dana, dovoljno je da nahrani jednog siromaha jedan dan i to je to?

Haris-ef.: Aaaa, ne. Za svaki dan koji osoba nije mogla postiti treba dati jednu fidiju. Ovo je naravno pod uvjetom da je to osoba u stanju to učiniti. Npr. fidija bogataša neće biti ista fidiji osobe koja živi skromno.

Ovdje je važno spomenuti da Allah Uzvišeni zna za naše stanje u svakom smislu. I moramo biti svjesni da Allah uvijek zna da li možemo postiti, kada imamo opravdanje da ne postimo, kada i koliko da damo fidiju isl.

Osobe koje nisu postile jedan, dva ili nekoliko dana iz nekog razloga (možda bolest ili putovanje), čim im se ukaže prva prilika poslije bajrama će napostiti dane koje nisu postili. Ovaj post se zove kada.

Kefaret

Ismet: A šta se dešava ako neko namjerno prekine post bez razloga?

Haris-ef: E, to je poseban slučaj. Takva osoba mora napostiti dan koji je prekinula, ali prije toga je obavezna da posti 60 dana uzastopno kao izvinjenje zbog namjernog prekidanja posta tokom mjeseca ramazana. Ovaj post se zove kefaret.

Ismet: Uh, 60 dana za jedan dan? To je baš mnogo.

Haris ef.: E, ima razlog zašto je to tako. Naime, Allah Uzvišeni je kazao: “Post je moj i ja za njega (specijalno) nagrađujem.” Znači, post je poseban ibadet. Ramazan je poseban mjesec. U mjesecu ramazanu se svako dobro nagrađuje 700 pa i više puta. U mjesecu ramazanu su šejtani koji nagovaraju ljude na ružna djela vezani, a to onda znači da namjerno prekidanje posta nije nagovor šejtana nego čista odluka određene osobe. Ako je lijepo radovati se nagradi i do 700 puta, onda valja biti spreman i na strožiju kaznu.

Izbor hadisa o vrijednostima ramazana i posta

"Trojici dova neće biti odbijena: postaču prilikom iftara, pravednom vođi i onome kome je učinjena nepravda."
Rekao je Muhammed, a.s.
bilježi Ebu Davud
"Ko u ramazanu klanja noćni namaz, vjerujući u Allaha i očekujući Njegovu nagradu, bit će mu oprošteni raniji grijesi."
Rekao je Muhammed, a.s.
bilježi Buhari
Kaže Allah, dž.š.,: 'Sva čovjekova djela pripadaju njemu osim posta, post je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem.'"
Rekao je Muhammed, a.s.
bilježi Buhari

Dobrovoljni post

Postiti mjesec ramazan je farz – obaveza. Ali, kao što imamo dobrovoljne namaze, tako iamo i dobrovoljni post.

Allahov poslanik, a.s., je motivirao muslimane da poste dobrovoljni post pa tako imamo da je sunnet postiti:

  1. ponedjeljkom i četvrtkom
  2. šest dana mjeseca ševvala (nakon što prođu dani Ramazanskog bajrama)
  3. post u mjesecu muharremu
  4. post dana Ašure (9. i 10. ili 10. i 11. dan muharrema)
  5. post tri srednja dana (14., 15., i 16. dan) svakog hidžretskog mjeseca
  6. post u mjesecu ša’banu
  7. post na dan Arefata (za onoga ko nije na hadžu)
  8. post prvih dest dana mjeseca zul-hidžeta
  9. postiti svaki drugi dan (Davudov post)

Naravno, čovjek može da posti kada želi i kada za to ima mogućnost.

Nije lijepo postiti (mekruh) samo petak ili samo subotu. Potrebno je postiti bar dan prije ili dan poslije. 

A posebno nije lijepo postiti (mekruh tahrimen) dana ramazanskog i kurbanskog bajrama, kao i svaki dobrovoljni post koji slabi postačevo zdravstveno stanje.

Zavjetni post

Ismet: Efendija, a šta ako ja na primjer kažem da ću postiti 3 dana ako dobijem dobru ocjenu na važnom testu u školi. I dobijem dobru ocjenu, moram li ja ispuniti to što sam obećao?

Haris-ef.: Pa eto, šta misliš, da li trebaš ispuniti obećanje?

Ismet: Pa mislim da trebam jer nije lijepo lagati i nije lijepo da se obećanje ne ispuni. Ali da li je taj post farz ili sunnet?

Haris-ef: Aha. E sada si postavio konkretno pitanje. Naravno, a vi to svi znate, da vjernik mora ispuniti obećanje, pa tako i u ovome slučaju. Ovakav post bi bio na razini obaveze – važdiba, jer je obećanje obaveza ispuniti.

Vježbe
Zadaci