Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Svi islamski propisi se mogu podijeliti u nekoliko kategorija ili grupa. Ustvari, sve što radimo može se za to kazati da li je dozvoljeno ili nije, da li je za to predviđena nagrad ili kazna, isl.

Riječ – ef’alu znači djela ili postupci. A riječ mukellefin znači odrasla osoba. Kada to spojimo onda ef’alul-mukellefin znači da su to djela odraslih i pametnih ljudi, muslimana i muslimanski.

Sve što radimo možemo podijeliti u 8 kategorija ili grupa:

    • farz, vadžib, haram
    • sunnet, mustehab, mekruh
    • mubah i mufsid

Farz (fard) je sve ono što je Allah Uzvišeni strogo naredio muslimanima i muslimankama.

Farz se dijeli na dvije grupe: Fardi-‘ajn i fardi-kifaje.

Fardi-‘ajn su obavezne pojedinačne dužnosti (pet dnevnih namaza, post, hadž,…)

Fardi-kifaje su obavezne dužnosti koje se odnose na zajednicu i ako ih jedna grupa ili jedan dio muslimana uradi za to će biti nagrađeni, a sa onih koji to nisu uradili spada obaveza. A ako niko ne bi uradio, svi će za to biti odgovorni kod Allaha Uzvišenog. Primjer je dženaza-namaz. Sjećate se da smo ovo spomenuli kada smo radili dženaza-namaz.

Vadžib su one dužnosti koje naredio Allah, dž.š., ali ne u jasnoj i strogoj formi kao i farz.

Sunnet je ono što je Muhammed, a.s., govorio, radio ilo na bilo koji način odobrio da se radi.

Sunnet dijelimo u dvije grupe: Sunneti-muekkede (ono što je Muhammed, a.s., redovno radio, npr. učenje ezana) i sunneti-gajri muekkede (ono što je radio ali ne uvijek, npr. klanjao je ikindijski sunnet, ali ne uvijek ili post ponedjeljkom isl.)

Kao što imamo fardi-kifaje tako imamo i sunneti-kifaje. Primjer za ovo je i’tikaf u zadnjih deset dana mjeseca ramazana.

Sljedeća vrsta radnji jeste mustehab. Mustehab su pohvalne radnje koje je Muhammed, a.s., činio u raznim situacijama. Npr. klanjanje nafila namaza, zikr u svakoj prilici, isl. Često se sunnet i mustehab smatraju sinonimima, a ono što je važno za vas jeste da znate da se radi o pohvalim radnjama.

Ovo do sada su bili pozitivni postupci za koje je predviđena nagrada za one koji ih budu izvršavali.

Radnje i postupci koje je Allah Uzvišeni zabranio da se čine jesu haram. Haram je, na primjer, konzumiranje alkohola, laž, prevara, blud, ogovaranje, korištenje droge, isl.

Tužna djela ili postupci koji nisu na stepenu zabrane kao harami, zovu se mekruhi. To su one radnje koje je ružno i pokuđeno činiti.

Mekruhi se dijele u dvoje grupe: Mekruhi tahrimen su oni postupci koji su veoma bliski haramu i stoje nasuprot vadžiba, dok mekruhi-tenzihen su oni ružni postupci koji stoje nasuprot sunnetu (ući u WC denom nogom, ući u džamiju lijevom nogom, jesti lijevom rukom, isl.).

Za djela mekruhi tahrimen je predviđena kazna.

Za kraj ćemo naučiti još dva termina. Prvi je mubah a to znači dozvoljeno. Znači to je svaka radnja koja nije ni naređena ni zabranjena. To može biti na primjer šetati ili spavati u slobodno vrijeme, isl.

Drugi, odnosno zadnji, termin koji spominjemo u ovoj lekciji jeste mufsid. Mufsid je radnja koja kvari vjerske obrede ili propise. Npr. jesti dok postimo, otići u WC kada imamo abdest isl.

Mufside bi mogli podijeliti na: mufsidi abdesta, mufsidi namaza i mufsidi posta, mufsidi hadža.

Pogledajte priloženu infografiku i budeite u stanju je objasniti.

(Ilmihal 3, 87.str.)
Zadaci