Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije
Allah, dželle še'nuhu, kaže: photo

Allah, dželle še'nuhu, kaže:

"...namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje namaza je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite." (El-Ankebut, 45)

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Šta mislite, zašto kada nekome spomenete islam prva asocijacija mu bude – mora se pet puta dnevno klanjati?

Je li islam samo namaz? 

Da li su pravi muslimani samo oni koji klanjaju? Je li moguće biti dobar musliman, a ne obavljati namaz?

Ima ljudi koji klanjaju, ali govore ružne riječi, ogovaraju druge, svađaju se, mrze, hoće slagati,…Kako je to moguće?

A opet, ima muslimana koji ne klanjaju, ali sa njima imamo iskustvo da ne lažu, da su kulturni, da so od riječi, neće vas izdati,… Kako je i ovo moguće?

Oooo, vidim mnogo vaših ruku ali imamo vremena da čujemo kratko troje. Idemo prvo sa Eminom.

Emina: Ja mislim da j eprva asocijacija namaz zato što je to vidljivo. Jer ne vidimo kada neko daje sadaku, ili kada daje zekat, kada posti,… A kada klanja to vidimo. Kada neko ide u džamiju ide, valjda, radi namaza. Pa evo i mi idemo u mekteb i mnogo puta smo čuli: ” Važno je naučiti klanajti” i naši roditelji od nas traže da klanjamo kod kuće. U mektebu smo naučili od vas da je namaz glavni stub vjere. Znači, namaz ipak jeste glavni. A što se tiče ostalih pitanja,….

Haris-ef.: Lijepo Emina. Hvala ti. Da čujemo šta o postavljenim pitanjima misli Kasim?

Kasim: Pa da ne ponavljam šta je Emina rekla, evo da dodam u vezi muslimana koji klanjaju ali lažu, kradu, svađaju, govore ružne riječi,… Ja mislim da pravi musliman treba da izvršava sve ono što je obaveza i da se luva svega onoga što je zabranjeno. Naravno, dobro je da bilo šta radi, ali ne možemo smatrati da je neko pravi musliman samo ako klanja. Prošle džume efendija je u džamiji citirao na hutbi ajet u kojem Allah, dželle še’nuhu, kaže da namaz odvraća od svega što je ružno. To znači, ako neko klanja onako kako treba i ako je svjestan da ga Allah stano vidi, onda bi trebao da se čuva da ne čini grijehe. Jer, ako svaki dan klanja pet puta to bi valjda trebalo da u njegov život unese rutinu i da je stalno svjestan Allaha. Na koncu, sramota je da neko klanja redovno a da krade, laže ili da se svađa. Kakav je to musliman?!

Haris-ef.: Mašallah, Kasime. Veoma lijepo. Idemo još da čujemo Merjem.

Merjem: Ja znam dosta osoba koje poste i klanjaju tokom ramazana, a poslije prestanu klanjati. Imam rođaka koji mnogo daje sadaku i mnogo pomaže ljudima, ali nikako da krene klanjati. Znam jednog komšiju koji je stalno u džamiji, ali niko ga u selu ne voli jer je stalno smrknut i stalno govori kako niko ne valja osim njega. Kada bi se ja pitao, smatram da je bolji musliman onaj moj rođak što pomaže i na kojeg se možeš osloniti uvijek, a ne ovaj komšija.

Haris-ef.: Hvala ti Merjem što si to podijelila s namam.

Dragi učenici, evo ste maloprije spomenuli nekoliko vrsta ljudi i njihovih dobrih i loših osobina. Pravi musliman se treba truditi da bude dobar musliman na svim poljima. Naravno to nije jednostavno.

Poslanik Muhammed, alejhis-selam, je kazao: “Prvo za što će čovjek biti pitan na Sudnjem danu je namaz, ako mu on bude ispravan, bit će ispravna i ostala djela, a ako mu namaz ne bude ispravan, neće mu biti ispravna ni ostala djela.” (Taberani)

Šta ovo znači? Ovo znači da je nemoguće zamisliti muslimana bez namaza. Namaz je najvažniji. Namaz je glavni stub. Ako tog stuba nema – sve se sruši.

Ali, pravi namaz bi trebao da bude razlog da i ostala dobra djela budu ispravna kod onoga ko klanja. Ako to nije tako – onda namaz nije uredu. Možda čovjek klanja, ali ima neki problem. Namaz nisu samo fizički pokreti i učenje sura. Namaz je prisustvo našeg srca u namazu i svijest da nas Allah gleda. Namaz je razgovor sa Allahom, dželle še’nuhu, bez posrednika.

Jedne prilike Allahov poslanik Muhammed, alejhis-selam, je upitao ashabe: “Šta mislite kada bi neko od vas ispred vrata imao rijeku i u njoj se pet puta dnevno kupao, da li bi na njemu ostalo imalo prljavštine?” ”Ne, na njemu ne bi ostalo nimalo nečistoće”, odgovoriše. ”Tako je i sa pet dnevnih namaza, Allah sa njima briše grijehe”, reče Poslanik. (Buhari, Muslim)

Za kraj, veoma je važno da nikada ne umanjujemo važnost dobrih djela koja neko radi , bez obzira da li klanja ili ne klanja. Ako klanja onda je super, a ako ne klanja trebamo učiniti sve da počne klanjati.

Prvo krenuti od sebe. 

Film za djecu o namazu

Poslanik, alejhis-selam, prenosi da je Uzvišeni Allah rekao:

"Podijelio sam namaz između Mene i Moga roba na dva dijela, a Mom robu pripada ono što zatraži, pa kad kaže rob: “Hvala Allahu Gospodaru svjetova“, Allah kaže: "Moj rob mi zahvaljuje", pa kad kaže: “Milostivog, Samilosnog“, Allah kaže: "Moj rob me hvali", pa kad kaže: “Vladaru Sudnjeg dana“, Allah kaže: "Moj rob me slavi", pa kad kaže: “Samo Tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo“, Allah kaže: "Ovo je između Mene i Moga roba, a Mom robu pripada ono što zatraži". Pa kad kaže: “Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali niti onih koji su zalutali“. Allah kaže: "Ovo je za Mog roba, a njemu pripada sve ono za što Me moli.“ (Muslim)

Zadaci