Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Prije smo mnogo puta kazali da u našoj vjeri možemo najbolje razumjeti propise, pravila ili principe tako što ih posmatramo kroz život. Uočićemo da se mnogo toga može logički objasniti i da ima itekako smisla.

Postoje stvari koje ne možemo logikom objašnjavati kao na primjer zašto imamo 5 a ne 4 ili 6 dnevnih namaza. Jednostavno nešto moramo šrihvatiti da je tako kako jeste i da naš Gospodar najbolje zna zašto je nešto propisao ili odredio.

Pošto ste vi još uvijek djeca, a djeca se vole igrati evo da današnju lekciju počnemo sa jednim pitanjem: Navedite mi neku igru koju možete igrati sami, ali i sa drugima?

Kasim: Efendija, kad je igra u pitanju tu sam ja. Ove štrebere pitajte da vam nabroje sunnete, mekruhe, vadžibe,… a ja sam tu za fudbal, za igru.

Haris-ef.: Dobro Kasime, znam ja da ti voliš fudbal više od mnogih, ali to ne znači da ovo i ti ne trebaš znati. Mi u mektebu učimo ono što nam treba tokom cijeloga života.

Pošto sis e već javio hajde nam svojim riječima kaži šta je za tebe džemat? Čuo si za tu riječ mnogo puta, zar ne?!

Kasim: Eh, bolje bi bilo da sam držao jezik za zubima. Al’ ne mogu ja to. Dobro,… džemat je kad klanjamo zajedno, imam naprijed a mi zajedno s njim. A čuo sam babu da kaže da smo mi džemat u S., a da je moj daidža u M. Kada odem kod nane u M. i tamo ima džamija, kao i ovdje kod nas. Onda bi džemat moglo biti selo u kojem ima džamija. Ne znam,… je li to?

Haris-ef.: Mašallah, vidiš kako znaš. Sjajno. Riječ džemat je arapskog porijekla i znači sakupiti, sjediniti, sabrati. Džemat onda znači zajednica muslimana u kojoj su muslimani okupljeni i udruženi. Ako sa muslimani okupe i klanjaju zajedno onda se to zove namaz u džematu. Kada se muslimani okupe i zajedno grade ili popravljaju put – i to je džemat, zajedno pomažu komšiji da napravi kuću – i to je džemat,… Znači, džemat je i ona aktivnost muslimana u kojoj muslimani jedni s drugima rade zajedno.

Mjesto gdje muslimani zajedno obavljaju namaz i uče o vjeri se zove… kako?

Učenici uglas: Džamija.

Haris-ef. Naravno, džamija. Riječ džamija je neodvojiva od riječi džemat. Na arapskom jeziku se i univerzitet zove – El-Džamia.

Univerzitet Azhar, Kairo - El-Džamiatul-azher
Rekao je Muhammed, a.s.: photo

Rekao je Muhammed, a.s.:

"Ko bude želio srednji dio Dženneta neka se drži džemata jer šejtan je sa pojedincem, a od dvojice se drži podalje..." (Tirmizi)

Muhammed, a.s., je muslimane podučio šta džemat zapravo jeste kada je poslije hidžre iz Mekke u Medinu bratimio muhadžire i ensarije. Zajedno su sagradili džamiju i ona je postala mjestom zajedničkog okupljanja, planiranja i učenja o islamu.

Za jednog muslimana džemat i džamija su veoma važni elementi i bez toga je nemoguće zamisliti život jednog muslimana.

Allah Uzvišeni kaže: “Zaista su vjernici braća…” (Sura El-Hudžurat, 10)

Kao što braća i sestre trebaju biti jedni za druge uvijek, tako i muslimani vjernici međusobno grade bratske odnose. Takva zajednica je džemat u pravom smislu. 

Zadaci