Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Današnja lekcija je veoma kratka i jednostavna.

Govorimo i dalje o namazu. Svi namazi koje smo do sada spomenuli ili o kojima smo učili, ali i namazi koje ćemo tek učiti ili ih bar spomenuti se mogu podijeliti po raznim osnovama.

Npr. možemo govoriti o dnevnim i noćnim namazima, ili o svakodnevnim, sedmičnim, godišnjim ili povremenim, ili o namazima koji se klanjaju u džematu i koji se ne klanjaju, isl.

Namaze možemo podijeliti i po stepenu njihove važnosti: farz, vadžib i sunnet.

Idemo brzo ponoviti šta znače ove termini.

Farz namazı

Namazi koji su strogo naređeni
- farzovi pet dnevnih namaza - farz džuma-namaza - dženaza-namaz

Vadžib namazi

Propisani namazi, ali s manjom obaveznošću nego farz namazi
- 3 rekata vitr-namaza
- 2 rekata ramazanskog bajram-namaza
- 2 rekata kurbanskog bajram-namaza

Sunnet namaz

Dobrovoljni namazi koji su praksa Muhammeda, a.s.
- sunneti dnevnih namaza
- teravih-namaz
- sunnet džuma-namaza
- tehijjetul-mesdžid, istihara-namaz,...
Još nešto o sunnet-namazima

Sunnet-namazi su namazi koje je obavljao Allahov poslanik Muhammed, a.s.. Kada smo učili ikindija i jacija-namaz spomenuli smo da su sunneti ova dva dnevna namaza nepotvrđeni – gajri muekkede, odnosno da ih Muhammed, a.s., nije uvijek klanjao, za razlikunod sunneta sabaha, podne i akšama, kao i drugih sunneta podne i jacija-namaza koje je Allahov poslanik redovno klanjao i oni su potvrđeni – muekkede.

Postoje i drugi sunnet-namazi koje bi mogli ubrojati u ovu grupu, grupu nepotvrđenih sunnet namaza. Na primjer, istihara-namaz (namaz prije donošenja neke odluke) ili hadždže-namaz (namaz kada imamo neku potrebu), su namazi koji se mogu klanjati u određenoj situaciji i preneseno je da ih je obavljao Muhammed, a.s., ali ne redovno.

 

Rekao je Muhammed, a.s.: photo

Rekao je Muhammed, a.s.:

"Onaj ko u jednom danu i noći klanja dvanaest rekata sunnet-namaza, zbog tog djela že mu biti sagrađena kuća u Džennetu." (Muslim)

Zadaci