Ciljevi lekcije
Lekcija

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu,

Među vama sasvim sigurno ima onih koji vole fudbal, zar ne?

Kemal: Pa svi volimo fudbal, efendija.

Sara: Pa nije baš tako, Kemale. Ja stvarno ne znam šta je to toliko dobro u fudbalu da ga skoro svi dječaci toliko vole. Igra kao igra.

Kemal: E, isto tako i vi djevojke volite sve šminku, odjeću,…a to je nama bezveze.

Haris-ef.: Dobro, dobro,… Nećemo o tome sada. Moje spominjanje fudbala ima veze sa učenjem Kur’ana. Pitate se kako, vjerovatno, a evo ovako.

Vi koji gledate utakmice, čak i na najvišem nivou gdje igraju najbolji svjetski igrači, među kojima ima i muslimana, vidjeli ste da kada postignu gol da padnu na sedždu. Jeste to vidjeli?

Učenici: Daaaaa, mnogo puta.

Haris-ef.: E, vidite, fudbaler u posebnom trenutku kada on da gol ili kada njegov tim pobjedi, padnu na sedždu iz zahvalnosti Allahu na tome.

Ta sedžda nije propisana, naravno, ali nema ništa loše da se tako postupa.

E, dok učimo Kur’an imamo na 14 mjesta, u cijelom Kur’anu, gdje je potrebno učiniti sedždu kada proučimo taj ajet. Sedžda u tom slučaju je vadžib.

Zašto, pitate se vjerovatno, a odgovor je sasvim jednostavan. U tom ajetu se naređuje činjenje sedžde ili se govori o tome da je Allah nekome naredio da čini sedždu, pa je i mi činimo.

Kako postupiti?

Pored tog ajeta u Mushafu uvijek postoji znak za sedždu, pa kada taj ajet proučimo učinićemo jednu sedždu.

Ako u rukama držimo Mushaf, Mushaf ćemo spistiti na sto, pored sebe ili gdje nam je prigodno i učiniti sedždu, a onda uzeti ponovo Mushaf i nastaviti sa učenjem.

Kemal: A šta ako mi ne učimo nego slušamo učenje Kur’ana u autu ili sa Youtube i ne znamo da je neko proučio taj ajet?

Haris-ef.: Mi ćemo, Kemale, ovdje navesti tih 14 mjesta gdje se sedžda treba činiti, a ako nam se desi da nekada dok slušamo Kur’an ta mjesta ne prepoznamo, onda se nadamo da nećemo biti griješni.

Sajra: A šta se uči na toj sedždi? Je li isto Subhane rabbijel’e’ala tri puta?

Haris-ef.: Da, Sajra, dovoljno je to proučiti, a poslije dio 285. ajeta iz sure El-Bekare “Semi’na ve eta’na gufraneke rabbena ve ilejke-l-mesir” (Čuli smo i pokorili smo se, Gospodaru naš oprosti nam, mi ćemo se Tebi vratiti.)

Sajra: A šta ako neko sluša učenje Kur’ana, a nema abdest i dođe do tog ajeta? Hoće li bez abdesta učiniti sedždu?

Haris-ef.: U tom slučaju će, ako nije u stanju odmah uzeti abdest, prvom prilikom kada uzme abdest učiniti sedždu.

Hajde sad da pogledamo gdje se nalaze ajeti sa sedždom:

1. u suri El-E’araf,
2. u suri Er-Ra’d,
3. u suri En-Nahl,
4. u suri El-Isra’,
5. u suri Merjem,
6. u suri El-Hadždž,
7. u suri El-Furkan,
8. u suri En-Neml,
9. u suri Es-Sedžde,
10. u suri Sad,
11. u suri Fussilet (Fussilet),
12. u suri En-Nedžm,
13. u suri El-Inšikak
14. u suri Ikre’

Rekao je Muhammed, a.s.: photo

Rekao je Muhammed, a.s.:

„Kada neki čovjek prouči ajet sa sedždom i učini sedždu šejtan se udalji plačući i kaže: „Teško meni, čovjeku je naređena sedžda i on je čini pa će za to imati Džennet kao nagradu, a meni je naređene sedžda i ja sam odbio pa me slijedi boravak u vatri.“ (Muslim)

Zadaci