Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Danas učimo napamet prvu suru iz grupe sura koje ćemo učiti tokom 3. nivoa mektebske pouke. To je sura El-Fil – Slon.

Ova sura ima 5 ajeta i objavljena je u Mekki. Ona nam govori o događaju koji se desio prije rođenja Muhammeda, a.s., u Mekki.

Ashabul-fil

Na području današnjeg Jemena, južno od Mekke, vladao je Ebreha. Bio je ljubomoran na važnost Mekke pa je okupio vojsku i krenuo prema Mekki s namjerom da sruši Kabu. Vojska je bila mnogobrojna i u njoj se nalazio čak i slon što je bilo neuobičajeno za taj prostor i vrijeme.

Stanovnici Mekke su se prepali i izašli su van grada uvjereni da je Kaba pod zaštitom Allaha, dž.š.. Ebrehina vojska je krenula prema Kabi, ali se slon ukopao i nije išao naprijed. Sve su pokušavali Ebrehini vojnici uraditi da ga pokrenu ali im nije uspjelo.

Allah, dž.š., Gospodar Kabe je poslao jato ptica koje su u svome knjunu nosile grumenje od pečene gline koje bi ispustali na Ebrehinu vojsku. Kada bi to grumenje pogodilo nekog od vojnika ili bi ga ubilo na mjestu ili ranilo, pa bi od rana kasnije podlegao.

Kazali smo do sada više puta da se sure najbolje uče napamet slušanjem. Pa hajde da slušamo dok ne naučimo.

Učenje Sure El-Fil sa muallimom
Učenje Sure El-Fil - 10 puta
Učenje Sure El-Fil - Ilmihal 3
Tekst i prijevod sure El-Fil

Sura el-Ma'un

Prijevod

E'UZUBILLAHI MINE-Š-ŠEJTANI-R-RADŽIM
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

 1. Elem tere kejfe fe'ale Rabbuke bi-ashabil-fil.
 2. Elem jedž'al kejdehum fi tadlil.
 3. Ve ersele 'alejhim tajren ebabil.
 4. Termihim bi-hidžaretin min sidždžil.
 5. Fe-dže'alehum ke'asfin me'kul.

Tražim zaštitu Allahovu od šejtana prokletog
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!
 2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo
 3. i protiv njih jata ptica poslao,
 4. koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,
 5. pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?
Važno

Zapamti!

 • Sura el-Fil govori o događaju koji se desio uoči rođenja Muhammeda, a.s.,
 • Allah, dž.š., čini šta hoće i kada hoće i On je Svemoćan

Vježbe
Zadaci
Ponavljanje

Učenje novih sura uvijek mora biti praćeno ponavljanjem onih koje smo prije naučili.

Zajedno sa učenjem sure El-Fil, ponovimo suru Kevser i Ma’un.

Pokušaj ih proučiti i prisjetiti se osnovnih informacija o njima. Ako imaš potrebu brzo pročitati šta smo govorili o tim surama prije – ispod su linkovi na te lekcije.

Sura Kevser

Sura Ma’un