Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije
Učenje Sure El-Humeze
Tekst i prijevod sure El-Humeze

Sura El-Humeze

Prijevod

E'UZUBILLAHI MINE-Š-ŠEJTANI-R-RADŽIM
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

 1. VEJLUN LI-KULLI HUMEZETIN LUMEZEH.
 2. ELLEZI DŽEME‘A MALEN VE ‘ADDEDEH.
 3. JAHSEBU ENNE MALEHU AHLEDEH.
 4. KELLA LE-JUNBEZENNE FI-L-HUTAMEH.
 5. VE MA EDRAKE ME-L-HUTAMEH.
 6. NARULLAHl-L-MUKADEH.
 7. EL-LETI TETTALI‘U ‘ALE-L-EF’IDEH.
 8. INNEHA ‘ALEJHIM MU’SADEH.
 9. FI ‘AMEDIN MUMEDDEDEH.

Tražim zaštitu Allahovu od šejtana prokletog
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Teško svakom klevetniku – podrugljivcu,
 2. koji blago gomila i prebrojava ga,
 3. i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti.
 4. A nije tako! On će sigurno biti bačen u Hutamu!
 5. A znaš li ti šta je Hutama?
 6. Vatra Allahova razbuktana,
 7. koja će do srca dopirati.
 8. Ona će za njima biti zatvorena,
 9. (plamenim) izduženim stupovima.
Vježbe
Zadaci