Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije
Učenje Sure El-Humeze
Tekst i prijevod sure El-Humeze

Sura El-Humeze

Prijevod

E'UZUBILLAHI MINE-Š-ŠEJTANI-R-RADŽIM
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

 1. VEJLUN LI-KULLI HUMEZETIN LUMEZEH.
 2. ELLEZI DŽEME‘A MALEN VE ‘ADDEDEH.
 3. JAHSEBU ENNE MALEHU AHLEDEH.
 4. KELLA LE-JUNBEZENNE FI-L-HUTAMEH.
 5. VE MA EDRAKE ME-L-HUTAMEH.
 6. NARULLAHl-L-MUKADEH.
 7. EL-LETI TETTALI‘U ‘ALE-L-EF’IDEH.
 8. INNEHA ‘ALEJHIM MU’SADEH.
 9. FI ‘AMEDIN MUMEDDEDEH.

Tražim zaštitu Allahovu od šejtana prokletog
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Teško svakom klevetniku – podrugljivcu,
 2. koji blago gomila i prebrojava ga,
 3. i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti.
 4. A nije tako! On će sigurno biti bačen u Hutamu!
 5. A znaš li ti šta je Hutama?
 6. Vatra Allahova razbuktana,
 7. koja će do srca dopirati.
 8. Ona će za njima biti zatvorena,
 9. (plamenim) izduženim stupovima.
Vježbe
Zadaci

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji: