Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije
Učenje Sure El-'Asr
Učenje Sure El-'Asr - 10 puta
Tekst i prijevod sure El-'Asr

Sura El-'Asr

Prijevod

E'UZUBILLAHI MINE-Š-ŠEJTANI-R-RADŽIM
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

 1. Vel-'asri!
 2. Innel-insane lefi husr.
 3. Illellezine āmenu ve 'amilus-salihāti,
  ve tevāsav bil-hakki,
  ve tevāsav bis-sabr.

Tražim zaštitu Allahovu od šejtana prokletog
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Tako mi vremena -
 2. čovjek, doista, gubi,
 3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu
  preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.
Vježbe
Zadaci