Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije
Učenje Sure Et-Tekasur - Ilmihal 3
Učenje Sure Et-Tekasur - 10 puta
Tekst i prijevod sure Et-Tekasur

Sura Et-Tekasur

Prijevod

E'UZUBILLAHI MINE-Š-ŠEJTANI-R-RADŽIM
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

 1. EL-HAKUMUT-TEKASUR.
 2. HATTA ZURTUMUL-MEKABIR.
 3. KELLA SEVFE TE'ALEMUN.
 4. SUMME KELLA SEVFE TE'ALEMUN.
 5. KELLA LEV TE'ALEMUNE 'ILMEL-JEKIN.
 6. LE-TEREVUNNEL-DŽEHIM.
 7. SUMME LE-TEREVUNNEHA 'AJNEL-JEKIN.
 8. SUMME LE-TUS'ELUNNE JEVME'IZIN 'ANIN-NE'IM.

Tražim zaštitu Allahovu od šejtana prokletog
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete
 2. sve dok grobove ne naselite.
 3. A ne valja tako, saznat ćete svakako!
 4. i još jednom, ne valja tako! Saznat ćete sigurno!
 5. Ne valja tako, neka znate pouzdano,
 6. Džehennem ćete vidjeti jasno!
 7. i još jednom, doista će te ga vidjeti očigledno!
 8. zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!
Vježbe
Zadaci