Ciljevi lekcije
Lekcija

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu,

Allah, dž.š., nas u Kur’anu motivira da Njega mnogo spominjemo, da činimo zikr. Posebno je poznato da je Muhammed, a.s., činio redovni zikr poslije svakog namaza, ali i ujutro i navečer.

Običaj je da se zadnji ajeti iz sure El-Hašr uče ujutro nakon sabah-namaza, kada je lijepo čekati izlazak sunca u učenju Kur’ana i zikru. U ovim ajetima se nalaze nabrojana lijepa Allahova imena

Postoje hadisi koji govore o posebnoj vrijednosti nekih dijelova Kur’ana, a jedan od njih govori o vrijednosti zadnjih ajeta sure El-Hašr.

Rekao je Muhammed, a.s. photo

Rekao je Muhammed, a.s.

"Ko prouči kada osvane tri puta EUZU BILLAHI ES-SEMI’IL-'ALIMI MINEŠ-ŠEJTANIR-RADŽIM, a zatim prouči zadnja tri ajeta sure El-Hašr, Allah zaduži 70000 meleka da donose salavat na njega sve dok ne omrkne, a ako umre tog dana umrijeće kao šehid, a ko to prouči kada omrkne na istom je stepenu.” (Tirmizi, garib)

Učenje ajeta iz sure El-Hašr
Prijevod 20-24. ajeta sure El-Hašr

20. Nisu jednaki stanovnici Džehennema i stanovnici Dženneta; stanovnici Dženneta će ono što žele postići.
21. Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.
22. On je Allah – nema drugog boga osim Njega – On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni!
23. On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!
24. On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale onī na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri.

Zadaci