Alkohol je, također, veliko zlo koje šteti pojedincu i zajednici. Allah dž.š. kaže:

„O vjernici, vino, kocka, kumiri i srelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo, zato se toga klonite da bi ste postigli što želite.“

Muhammed a.s. je mnogo govorio o ovom zlu kako bi ljude spasio od ove pošasti koja je bila i tada, a i danas se raširila na sve strane, pa je tako jednom prilikom Muhammed a.s. rekao:

„Alkohol je majka svih zala.“

Muhammed a.s. je prokleo deset osoba koje su u vezi sa alkoholom:

  1. onog ko ga proizvodi,
  2. kome se proizvodi,
  3. ko ga pije,
  4. ko ga donosi,
  5. kome se donosi,
  6. ko ga toči,
  7. ko ga prodaje,
  8. ko se njegovim novcem hrani,
  9. ko ga kupuje i
  10. kome se kupuje.

Alkohol izobličava ljudsku ličnost, unosi siromaštvo i svađu u porodicu i društvo i udaljava čovjeka od Božije milosti jer alkoholičar ne izvršava farze i gubi vjeru kada pije.