Grijeh je zlo koje šteti duši, i čovjeku općenito, na oba svijeta.

Za sve nevolje koje nas snađu možemo zasigurno konstatovati da su rezultat grijeha.

Što je Adema a.s. izvelo iz Dženneta do grijeh. Šta je unesrećilo i proklelo Iblisa do grijeh neposlušnosti Allahu dž.š. Šta je uzrok mnogobrojnih dunjalučkih kazni čovječanstvu do grijeh. Muhammed a.s. kaže: „Ljudi neće biti uništeni sve dok sami ne zasluže kaznu.“

„Čovjek može biti lišen nafake zbog grijeha kojeg je počinio.“

„Kada se u nekom mjestu pojave kamata i blud Allah naredi da se ono uništi.“

Kaže ‘Abdullah ibni Mes’ud Muhammed a.s. se okrenuo muhadžirima i rekao:

„O muhadžiri molim Allaha da ne doživite pet stvari:                

 • kada se u nekom narodu proširi nemoral i počne se javno činiti oni će biti pogođeni kugom i bolestima koje njihovi preci nisu poznavali,
 • kada ljudi počnu zakidati na vagi, bit će pogođeni sušnim godinama, teškim nedaćama i nepravdama vladara,
 • kada ljudi prestanu davati zekat na svoj imetak, bit će im uskraćena kiša i da nije životinja, ne bi nikada pala,
 • koji god narod raskine ugovor, Allah će dozvoliti da ih pokori neprijatelj iz drugog naroda koji će im oduzeti ono što posjeduju,
 • kada njihovi imami ne budu radili po Allahovoj Objavi, Kur’anu, Allah će ih okrenuti jedne protiv drugih.

 

Allahov zakon je takav da se sa griješnicima kažnjavaju i dobri na dunjaluku zbog indiferentnosti njihove prema grijehu. Zbog toga trebamo učiti ovu dovu:

RABBENA  ZALEMNA  ENFUSENA  VE  IN  LEM  TAGFIR  LENA  VE  TERHAMNA  LENEKUNENNE MINE-L-HASIRIN.  „Gospodaru naš sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.“

Pored ovih još su mnoge posljedice grijeha kao:

 • uskraćivanje znanja,
 • uskraćivanje opskrbe,
 • osjećaj samoće i gorčine u srcu,
 • otuđenost od ljudi,
 • kompliciranje života,
 • grijesi slabe srce i tijelo,
 • nemogućnost činjenja dobra,
 • skraćivanje života i umanjivanje bereketa,
 • umnožavanje grijeha,
 • niskost u očima Rabba,
 • izazivanje kletve Muhammeda a.s. i gubitak njegove dove,
 • brisanje stida,
 • izlazak iz okvira imana itd.