Mnogobrojni su ajeti i hadisi koji nam naređuju da pomažemo ljude a posebno rodbinu i komšije. Muhammed a.s. je govorio:

„Ko vjeruje Boga i Sudnji dan neka obilazi rodbinu.“

„Rodbina je dio Allahove milosti. Ko održava rodbinske veze Allah održava i uspostavlja veze s njim a ko ih prekida Allah prekida vezu s njim.“

„Nije pravi vjernik onaj ko se zasiti, a njegov komšija pored njega gladan.“