Muhammed a.s. je rođen 12. Rebi’u-l-evvela (20. aprila) 571. godine.

Pripadao je plemenu Kurejš, a rodu Hašimija.

Ocu mu je bilo ime Abdullah a majci Amina.

Otac mu je umro 2 mjeseca prije njegova rođenja, a majka kada je imao 6 godina.

Djetinjstvo je proveo kod dojilje Halime iz plemena Benu S’ad.

Kada mu je mati umrla uzima ga djed Abdul Mutalib a poslije 2 godine amidža Ebu Talib kod koga je ostao sve do 25-te godine života.

U djetinjstvu je kao sva druga djeca čuvao stoku, a u mladalačkoj dobi bavio se trgovinom.

Odlikovao se dobrotom, pravednošću, blagošću i lijepim ophođenjem, te je prozvan El-Emin – pravedni, vjerni.

                                                             

Pitanja:    

  • Kada je rođen Muhammed a.s.?
  • Ko je bio djed Muhammeda a.s.?
  • Iz kojeg plemena je Halima i ko je ona?