DROGA

Droga je najveće zlo savremenog doba. Ona razara kako pojedinca tako i društvo. U svijetu se troše ogromne sume novca na suzbijanju ovog zla, ali i pored toga sve je više ovisnika o njoj. Najbolja prevencija protiv droge i drugih zala je iskrena vjera kojom treba zadojiti naše mlade kako bi se sačuvali od ovog i sličnog zla. Kur’an poručuje:

„Ne bacajte se svojim rukama u propast.“

Oni koji žele sebi dobro slijediće Kur’anske savjete, pazeći na svoje evlade da se ne bi družili sa onima koji konzumiraju ovo zlo. Načini da se sačuvamo, između ostalog, mogu biti i sportski klubovi kako bi svoju energiju usmjerili u korisne aktivnosti.