Duhan je štetan po zdravlje ljudi, a čovjeku je Allah dž.š. zabranio sve što mu šteti.

„Ne bacajte sami sebe u propast.“ poručuje nam Kur’an i tako bez sumlje zabranjuje duhan jer šteti insanu po zdravlje i po novac koji se tako rasipa.

Medicina je utvrdila da mnoge bolesti prouzrokuje pušenje duhana.

Interesantna je priča o starcu koji je trgovcima duhanom rekao pred okupljenim ljudima:

„Ko puši duhan sigurno neće ostariti, kuća mu neće biti pokradena, a neće ga ujesti ni najljući pas.“ Trgovci su likovali zbog ovog dok starac nije pojasnio:

„Duhan neće čovjeku dozvoliti da ostari jer ga u mladosti nagriza pa će ga brzo uništiti.

Lopovi ne smiju prići njegovoj kući zbog kašlja pa ga neće ni pokrasti.

Pas ga neće ujesti jer mu je duhan dodijelio štap kojim se poštapa idući.“

Trgovci pokunjeni napustiše selo