Domovina je zemlja u kojoj smo rođeni i u kojoj živimo, pa prema njoj imamo i dužnosti koje se otprilike ogledaju u tome da je volimo i branimo od neprijatelja, da poštujemo njene zakone i da izvršavamo svoje obaveze prema njoj, da ispunjavamo svoje građanske dužnosti, da radimo na njenom ugledu i prosperitetu, da naučimo svoju djecu ljubavi prema domovini, da gajimo i širimo pošten odnos prema svima. Muhammed a.s. je rekao:

„Ljubav prema domovini je dio imana.“