Ako se nekom ko klanja, po prvi put u životu pojavi dvojba o tome koliko rekata je klanjao npr. 3 ili 4 rekata onda će namaz ponovo klanjati. A ako mu se to često događa onda će postupiti po svom pretežnom mišljenju tj. onako kako misli da je ispravno.

Muhammed a.s. je rekao: „Ako neko od vas posumnja u toku svog namaza neka se potrudi da sazna pravo stanje, i neka ga dovrši i preda selam a onda neka učini dvije sedžde.“

U sumnji će uzeti u obzir manji broj rekata. „Ono što je sigurno nemože ugroziti sumnja.“

Ako se desi da mu se u namazu pričini da je izgubio abdest postupiće u skladu sa slijedećim hadisom. „Neka ne napušta namaz sve dok ne čuje glas (vjetra) ili ne osjeti miris.“