HAJZ – je periodična pojava krvi iz materice kod punodobne i zdrave žene koja nije trudna. Traje najmanje 3 dana a najviše 10 dana, dok je najmanji razmak između 2 mjesečna pranja

15 dana. Žena u hajzu ili nifasu ne smije:

– klanjati (propuštene namaze neće naklanjati),

– postiti (propuštene dane posta neće nadoknaditi),

– spolno općiti,

– Kur’an učiti niti prihvatati ga bez omota,

– ulaziti u džamiju,

– obilaziti oko Kabe (tavafiti).

 

NIFAS – je pojava krvi kod žene porodilje iz materice. Najmanje period trajanja nije utvrđen, a najviše traje 40 dana. Propisi su isti kao i kod hajza.