1. Omer je prije primanja islama krenuo da ubije Muhammeda a.s. U putu je saznao da mu je i sestra primila islam, pa je svratio kod nje i čuo učenje Kur’ana. Sav razjaren udario je zeta te je njegova sestra priskočila u pomoć svome mužu da ga brani pa je udario i nju.

Kada je vidio sestru krvlju oblivenu smiri se i zatraži da mu daju to što su učili. Kada se očistio uzeo je čitati Kur’an i izjavio da i on prihvata islam. Ebu Bekr ga je predložio za halifu što je i prihvaćeno. Za njegove vladavine Sa’d ibni Vekas je na Kadisijji teško porazio Perzijance. U Iraku su se osnovala dva nova grada: Kufa i Basra. Halid ibni Velid ušao je sa vojskom u Damask i osvojio Siriju a ‘Amr ibni ‘As je krenuo na Jerusalem da bi patrijarh Sofronije uvjetovao predaju ključeva grada samo halifi što je i urađeno kada je h. Omer dospjeo u Jerusalem. Pismenim aktom zagarantovao je ispovijedanje vjere stanovnicima Jerusalema. ‘Amr ibn ‘As osvojio je Aleksandriju i podigao prvu džamiju u Fustatu – Egipat.

Za vrijeme njegove vladavine odvojila se sudska vlast od administrativne.

Uveo je hidžretski kalendar koji počinje hidžrom 622. godine.

Na sabahu, 644. godine iza leđa, napao ga je Firuz Ebu Lu’lu i zadao mu nožem šest rana zbog kojih nakon tri dana halifa preselio na ahiret u 50-oj godini života.

Ukopan je pored Ebu Bekra i Muhammeda a.s. Na samrti je pozvao šestoricu najuglednijih muslimana da izaberu halifu među kojima će biti i sin mu Abdullah ali da se on ne bira.