1. Osman je bio zet Muhammeda a.s. Za njegove vladavine Vizantinci su pokušali vratiti Aleksandriju ali ih je spriječio ‘Amr ibni ‘As. Osnovao je prvu mornaricu, i prva pomorska bitka je bila 649. godine. Zauzeli su Kipar, pa Rodos u čijoj su blizini potpuno uništili Bizantijsku mornaricu koja je imala 500 brodova kojom je zapovijedao car Konstantin.

Smijenio je namjesnike ‘Amr ibni ‘Asa i Sa’d ibni Vekasa i postavio nove namjesnike koji su pljačkali državnu blagajnu. Zbog blagosti halife javljaju se mnoge bune i nemiri.

Pobunjenici su opkolili halifinu kuću i provalili u nju s namjerom da ga ubiju u čemu su i uspjeli što se zbilo 656. godine. Za njegova vakta umnožen je Kur’an, a komisija je bila ista na čelu sa Zejd ibni Sabitom. Kopije Kur’ana poslane su u veće centre a iz njih su muslimani prepisivali za vlastite potrebe.