Ideologija je nauka o idejama, što bi značilo cjelokupni misaoni i duhovni život jedne epohe.

Filozofi su znali da izvanredno promišljaju svijet, ali je njihova moć da grade bolje pokazala katastrofalne rezultate. Niče (filozof) se optužuje za rađanje nacizma, a Marks za jednopartijske sisteme. Čovjek je sintetičko biće sastavljeno od duha i materije pa je nemoguće rastaviti osnovne sklonosti tijela i duha. Marksovo odbacivanje Boga je stvorilo socijalizam i komunizam i te su ideologije one koje su najviše unesrećile čovječanstvo i prouzrokovale milijune ubijenih radi svojih ideja.

Sekularizam marginalizuje vjeru i odvaja je od države. Ova ideologija je indiferentna prema vjeri te nastoji ostvariti ljudsko blagostanje isključivo putem razuma i nauke.

Međutim, i čovjek se od religije, koja slavi Boga, okrenuo pseudoreligiji, koja slavi čovjeka i ona je sasvim ravnodušna prema Bogu. Ljudi nisu prestali da se klanjaju lažnim božanstvima, a najveće lažno božanstvo danas je država, odnosno nacija koja je sebi dala ovlasti koje vjernici daju Bogu.

Nacionalizam je pokret nacionalne isključivosti i homogenizacije u kome se vlastita nacija ne kritički pozitivno vrednuje, veliča, i nastoji vlastite interese, stvarne ili pretpostavljene, ostvariti na račun i štetu druge nacije. Nju vodi deviza „cilj opravdava sredstvo“ te je sasvim opravdana mogućnost brutalne prinude kroz policiju, vojsku i sl. pa se danas ljudi najviše boje onoga što je o njima saznano, a što se može iskoristiti protiv njih.

Eliminacijom svetog i inverzijom vrijednosti, moderni čovjek je sam sebi proizveo mnogobrojna sujevjerja. Njegovi duhovni sadržaji postali su: horoskopi, alkoholiziranje, drogiranje, osjećaji apsurda i ništavila i drugi idoli koji se propagiraju štampom, televizijom i drugim medijima.