Iskrenost vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet. Suprotno je laž i vodi ka Džehennemu. Allah dž.š. kaže: „O vjernici bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni.“

Plodovi iskrenosti su:

  1. bezbrižnost,  2. bereket,  3.  dospijeće na položaj šehida  i  4.  pošteđenost od straha.

Iskrenost se ogleda u:

govoru,  b) ophođenju,  c) odlučnosti  i  d) izvršavanju obećanja

PRAVEDNOST

Pravednost je naređena u mnogobrojnim ajetima i hadisima. Od nje zavisi ljudska sreća.

Allah dž.š. je rekao: „Budite pravedni jer Allah zaista pravedne voli.“

Muhammed a.s. je rekao: „Pravedni će biti kod Allaha na mimberima od svjetla.“

Pravednost se ogleda u slijedećim aspektima:

  • prema Allahu dž.š. (bez širka),
  • prema ljudima,
  • prema ženi i djeci,
  • u govoru.