Kur’an je bio prva knjiga na arapskom jeziku. Samo dva stoljeća kasnije taj isti jezik predstavlja jedan od najbogatijih jezika svijeta, da bi uskoro postao ne samo najbogatiji jezik vremena nego i jezik znanosti. Vjerska širina i tolerancija je bila tolika da su hrišćani, jevreji i drugi sarađivali da bi obogatili muslimansku kulturu, ne samo na vjerskom planu, nego i u drugim disciplinama. Kur’an počinje sa ajetom: „Uči i ime Gospodara tvoga koji sve stvara.“

i uči čovjeka da moli: „Reci Bože povećaj mi znanje“, podstiče na istraživanje svega što se nalazi u prirodi kao i istraživanje prošlosti, pa kaže: „Putujte po zemlji i gledajte šta se desilo sa narodima prije vas.“ Kur’anski ajeti koji spominju znanje su u stvari ajeti koji veličaju nauku i učenje i koji naređuju da se čita, piše i proučava.