ISLAMSKA  ZAJEDNICA  U  BiH  DANAS  (organizacija i djelovanje)

 

Islamska zajednica u BiH ima svoje organe i institucije. Organi islamske zajednice su:

  • Džemat – čini ga džematski odbor i džematska skupština.
  • Medžlis – čine ga Izvršni odbor i skupština Medžlisa.
  • Muftiluk – na čelu sa muftijom a ima i savjet muftiluka.
  • Rijaset – na čelu sa Reis-ul-ulemom (izvršni organ Sabora Islamske zajednice).
  • Sabor Islamske zajednice na čelu sa predsjednikom (zakonodavni organ Islamske zajednice).

Sjedišta muftiluka su u slijedećim gradovima koji ujedno nose i ime muftiluka: Sarajevo, Travnik, Mostar, Goražde, Tuzla, Zenica, Bihać, Banja Luka a sjedište Rijaseta je u Sarajevu.

Nedavno je formiran i Ustavni sud Rijaseta Islamske zajednice u BiH.  

 

  1. ISLAMSKE  OBRAZOVNE  INSTITUCIJE  U  BiH

 

Obrazovne institucije Rijaseta Islamske zajednice su: Fakultet islamskih nauka, Islamske pedagoške akademije i medrese.

Fakultet islamskih nauka je smješten u Sarajevu. Islamske pedagoške akademije su u: Zenica i Bihać. Medrese su u: Sarajevu, Visokom, Travniku, Cazinu, Mostaru i Tuzli.