Orijentalno-islamska civilizacija je ostavila značajan trag u BiH. Donijela je jedan viši životni standard (stanovanje, nošnja, jela) i prilagodila se potrebama čovjeka (arhitektura), donijela nove potrošačke potrebe, razvila estetska osjećanja (cvijeće, zelenilo, voda, šadrvani).

Indikatori ovog porijekla su turcizmi u našem jeziku, nošnja, graditeljstvo i dr.

Cjelokupna kultura muslimana je prožeta duhom i regulativama islama.     

U oblasti arhitekture je značajna gradnja kuća sa baštama, avlije zasađene cvijećem, zgrade nisu ometale vidik jedna drugoj i one su na kosom terenu jedna drugu harmonično nadvisivale a na ravnom terenu jedna drugoj je izmicala da bi svaka imala vidik. U slikarstvu i kiparstvu je zapostavljeno oblikovanje živih bića što je rezultat islamske zabrane istog.

BiH je imala prije više stotina godina svoje književnike, filozofe, naučne radnike – priznate stručnjake u teologiji, pravu, historiji, retorici. Veliki broj ih je radio u velikim carskim sjedištima i pisao na turskom, arapskom i perzijskom jeziku.

Među njima je i istaknuti Hasan Kafija Pruščak koji je nakon školovanja u Istambulu vratio u rodni Prusac i dao veliki doprinos na polju znanosti. Njegovi učenici su nastavili njegov rad, a neki su postali čuveni muallimi, kadije, muftije, historičari i pjesnici. Značajan doprinos kulturi BiH su doprinijeli mnogobrojni vakifi na kojima je počivala islamska cicilizacija.

Mnogobrojni vakifi su ostavljali svoja dobra za vjerske, kulturno-prosvjetne, komunalne, humanitarne i druge ciljeve. Osnivač vakufa je osigurao sredstva za normalno funkcionisanje svakoga vakufa a koristonosni objekti su doprinijeli procesu izgradnje gradova.

Podlogu islamskoj prosvjeti su davali mektebi i medrese širom BiH kao i mnogobrojni književni klubovi u kojima se proučavala književna baština muslimana. Pored prepisivanja i prevođenja javljaju se i mnogobrojna orginalna književna djela.

I danas većina starih gradova u našim krajevima po urbanističkim i arhitektonskim karakteristikama ima jasno izraženu orjentalnu fizionomiju. Sačuvane su mnogobrojne džamije, turbeta, bezistani i hamami, medrese i šadrvani, tvrđave i sahat kule, mostovi itd.