Komunicirati znači dati ljudima mogućnost da nas upoznaju i dozvoliti da nas razumiju.

Umjesto osude treba opisati pravo stanje i pri tom govoriti samo pozitivno o nekom.

Allah dž.š. kaže: „Ti sa svakim lijepo. I traži da se čine dobra djela a neznalica se kloni.“

„Allahovom milošću ti si prema njima bio blag a da si bio grub pobjegli bi od tebe.“

Ljudi mrze zanemarenost i ignorisanje i kao da kažu: „Molim te učini me takvim da se osjećam važnim.“