Ime je obilježje čovjeka po kome će čovjek biti prozivan na Sudnjem danu. Po imenu ga poznaju ljudi na ovome svijetu, a uobičajeno je da ružno ime odgovara i osobinama toga čovjeka. Roditelji trebaju odabrati lijepo muslimansko ime svome djetetu kojim će se ono ponositi i na ovom i na budućem svijetu. Muhammed a.s. je rekao:

„Vi će te na Sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva, zato nadijevajte vašoj djeci lijepa imena.“

Kada bi Muhammed a.s. sreo čovjeka sa ružnim imenom koje mu se nebi dopalo zamijenio bi mu to ime ljepšim. Kada se rodi dijete obično se sedmi dan okupi rodbina.

Dijete se očisti namiriše i preda imamu koji mu na desno uho prouči ezan, a na lijevo ikamet (akika), poslije toga prouči ašare, dovu, izgovori ime djeteta i čestita roditeljima.

Ko može da zakolje kurban – akika za sreću djeteta treba da to učini tada ili 14. ili 21. dana po rođenju, ako ne tada onda kada mogne u životu.