U islamu postoji više vidova ibadeta a jedan od njih je učenje Kur’ana. Da je ovo ibadet vidi se iz činjenice što je valjanost namaza uvjetovana ispravnim učenjem Kur’ana.

Muhammed a.s. je rekao: „U najbolji ibadet mojih sljedbenika ubraja se učenje Kur’ana.“

Značaj učenja Kur’ana iskazan je samim Kur’anom: „Ljudi, došao vam je od vašeg Gospodara savjet, lijek srcima, uputa i milost pravovjernicima.“

Allah dž.š. je rekao: „Uči Kur’an polahko, lijepo i razgovjetno.“

Muhammed a.s. je rekao: „Ko vješto uči Kur’an ubraja se u društvo časnih meleka, dok onaj ko pri tome zamuckuje i uči ga teško ima za to dvije nagrade, nagrada je dakle prema količini napora.“ Kur’an se uči kao lijek protiv hrđanja srca, potiče na razmišljanje, upućuje, poučava, savjetuje i pruža utjehu čovjeku pri životnim nevoljama.

Ko nešto nauči iz Kur’ana ne smije dozvoliti da to zaboravi jer je Muhammed a.s. rekao:

„Meni su izloženi grijesi mojih sljedbenika pa nisam vidio većeg grijeha od zaborava jedne sure ili ajeta iz Kur’ana.“

„Ko bude učio Kur’an pa ga zaboravi na Sudnjem danu će sakat sresti Uzvišenog Allaha.“

Zaboravljanje Kur’ana dovodi do nemarnosti i odstupanja od islama.