• da gledamo u mjesto sedžde,
  • da se sustežemo od kašlja (kašalj bez razloga pa makar 2 glasa izgovorena kvari namaz),
  • da sprečavamo podrigivanje: „Poštedi nas svog podrigivanja, jer oni koji su bili najsitiji na dunjaluku bit će najgladniji na Sudnjem danu.“,
  • ako je moguće da ne otvaramo usta prilikom zijevanja: „Kad neko od vas zijeva nek usta pokrije rukom da spriječi šejtana da uđe.“,
  • kod iftitahi tekbira muškarci će dodirnuti mehki dio uha,
  • kad se prouči hajje’ale-s-salah ustati na noge i poći u safove,
  • muktedije u sebi izgovaraju tekbire kad ih imam izgovori naglas,
  • na ruku’u gledati u nožne prste, a na sedždi niz lice, a na sjedenju u krilo,
  • na sedždu prvo spustiti koljena pa onda dlanove,
  • predajući selam gledati u ramena,

da muškarci na kijamu obuhvate palcem i malim prstom lijevu ruku, ostale da ispruže