Nečistoća se zove nedžaset, a čistoća taharet. Nedžaseta (nečistoća) ima dvije vrste:

  • Nedžaseti hakikija u što spada: mrljina, krv, svinjsko meso, gnjoj, izmet, vedijja (bijela tekućina koja ponekad izlazi nakon napornog mokrenja), menijja (sperma), mezijja (bijela sluzava tekućina koja ponekad izlazi nakon razmišljanja o spolnom općenju), mokraća, alkohol, pas.
  • Nedžaseti hukmijja u što spada: mali hades- kada trebamo uzeti abdest, veliki hades- kada trebamo uzeti gusul.

Nečistoća se otklanja vodom: pranjem ili čišćenjem odnosno abdestom ili gusulom.

Voda može biti:  a) čista i čisteća,   b) čista i čisteća ali je u mekruh upotrebi (voda koju je nalokala mačka ili kokoš), c)  čista i nečisteća (upotrijebljena voda),  d) sumnjiva (koje se nalokao magarac) i   e) nečista i nečisteća (kada promijeni boju, miris i okus).