Islam zabranjuje svaku vrstu nemorala, a posebno blud – nezakoniti seksualni odnosi.

Allah dž.š. kaže: „I nemojte se ni približavati bludu.“

Muhammed a.s. je rekao: „Onaj ko čini blud, u momentu kad ga čini nije vjernik.“

Ko bludniči, iman ga napusti pa ako se pokaje i prođe toga iman mu se vrati.

Prostitucijom se narušavaju odnosi među ljudima, podriva se sistem porijekla i loze i postoje potencijalne opasnosti od mnogobrojnih bolesti koje su rezultat bluda. Imami Ahmed kaže:

„Ništa nakon ubistva nije teži grijeh od bluda.“

Naređeno nam je da spustimo pogled jer je to prvi korak ka bludu. Danas je mnogo bludnih scena na televiziji, u štampi itd. i to sve moramo imati na umu ako hoćemo da se sačuvamo od ovog zla. Ako zapadnemo u blud onda smo već kandidati za jednu od ovosvjetskih kazni koje bi se primjenile da je šerijat na snazi u BiH. Te kazne ili haddovi su:

bičevanje momka i djevojke (100 udaraca) ili kamenovanje oženjenog i udate.

                                                                            

Ako se ova bolest raširi onda preostaje samo uništenje tog naroda. U bludne radnje spada i pošast savremenog svijeta koje su mnoge zemlje legalizovale, to su homoseksualizam i zoofilija (općenje sa životinjama). Lutov narod je uništen do temelja zbog homoseksualizma kao opomena budućim generacijama koje bi se drznule da uplove u ove grešne vode.