Idolatrija znači klanjati se nekom idolu. Prije su ljudi obožavali životinje, kipove, vatru, nebeska tijela itd. Danas čovjek obožava sve to a najviše sebe i druge ljude bilo žive ili pak mrtve. Pored ovoga se najviše obožavaju strasti kojima se nastoji udovoljiti na bilo koji način.

Allah dž.š. kaže u Kur’anu: „A njih smijeniše zli potomci koji molitvu napustiše i za požudama pođoše, oni će sigurno zlo proći.“